Rüyada Kasas Suresi Görmek

Bu mübarek sureyi rüyada görmenin değişik yorumları olduğunu, ünlü yorum ustaları tabir ve yorum­larıyla ortaya koymuşlardır. Bu ünlü yorumcuların tabir ve yorumlarını şu sırasıyla kaydettiğimiz örneklerden kavra­yabiliriz:

Rüyada Kasas sûresini veya ondan bir parçayı okudğunu görmek; rüya sahibinin Allah tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrakle rızıklanmaya yorumlanır.

Hz. Ebu Bekr’in (r.a.)’ın yorumu:

Kasas sure-i şerifesini rüyasında tamamını veya bir kısmını (parçasını) okuduğunu ya da okunduğunu gören kimse, kırda bayırda bir belaya uğrar. Fakat bu beladan hafif bir sıkıntı çekerek kurtulur. Yani belayı hafif atlatır şeklinde yorumlamıştır. Hz. Ömer bin Hattab (r.a.) Efendimiz de aynı şekilde, yani Hz. Ebu Bekir (r.a.) gibi yorumlamıştır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bu şerefli sureyi gören kim­senin, kazandığı ve topladığı malı helaldir ve rızkı bol ve bereketi artar, bu helal malla çok zengin biri olur veya ola­cağına işaretle yorumlamıştır.

Rüyada Kasas Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin Allah (c.c.) tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrâkle rızıklanmaya işârettir.

Bir yanıt yazın