Rüyada Kasap Görmek

Rüyada kasap görmek, Azrail (A.S.)’e yorumlanır. Bir kimse rüyada kasap görse ve ondan bir bıçak alsa, o kimse hastalanır ve hastalığından kurtulur. Hayatında kuvvet ve kudrete kavuşur.

Rüyada babasını kestiğini gören kimse —babası reddetmemişse— babasına kavuşmasına ve ona iyilik etmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyasında kendisini, eti veya arzu ettiği yemeği yahut bir ihtiyacı olmadan boşuna bir hayvan boğazladığını görmesi, kendisi ile Allah (C.C.) arasındaki işinin karışık olduğuna yorumlanır.

Rüyada kasap görmek, Azrail’e işarettir. Bir kimse rüyada kasap görse ve ondan bir bıçak alsa, o kimse hastalanır ve hastalığından kurtulur. Rüyada babasını kestiğini gören kimse, babasına kavuşmasına ve ona iyilik etmesine işarettir. Bir kimse rüyasında ihtiyacı olmadan boşuna bir hayvan boğazladığını görse işinin karışık olduğuna işarettir.

Seyyar kasapları görmek, şiddet ve zarara işarettir. Bu rüya hastalar hakkında, onların yakında öleceklerine; zenginler hakkında ise, onlara isabet edecek zarar ve şiddete, feryat eden kimseler hakkında da feryatlarının artmasına, borçlu kimseler hakkında da onların borçlarını ödemesine işarettir. Bazı tabirciler, kasap görmek, kan dökücü bir kimsedir, derler. Üzüntülü, kederli ve hapis bir kimsenin kasap görmesi hayra ve kederinden kurtulmasına işarettir. Rüyada bir kasabı öldürdüğünü gören kimse, hastalığından kurtulur.

Rüyada kasap görmek, pek iyiye yorulmaz. Bu rüyayı görmek, iyi ve hayırlı değildir.

Bazı yorumcular, rüyada kasap görmeyi, Azrail (a.s.)’e işa­retle yorumlamışlardır. Çünkü kasap, hayvanların canını alan kimsedir.

Hasta olan bir kişi, rüyasında bir kasabı öldürdüğünü görse, bu onun, hastalığından kurtulacağına ve şifa bulacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Hapishanede olan bir kimse veya gam ve kederli, sıkıntı içinde olan bir kimse rüyasında kasabı öldürdüğünü görse, bu onun kurtuluşunun, elem ve kederinin gitmesine işa­ret eder demişlerdir. Bu rüyayı borcu olan bir kişi görürse, yine onun da borcundan kurtuluşuna işarettir. Yine rüyada bir kasabı öldürdüğünü görmek, bütün dertlerinden kurtulmaktır denilmiştir.

Rüyasında kasabın bir koyunu kesip parçaladığını görmek, din yönünden işlerinin karışıklığına, dini bakımdan zayıf­lığına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada seyyar kasap görmesi iyi değildir. Şiddete ve zarara uğramakla yorumlamıştır. Bu rüyayı hastalar görürse, onların ölümüne ve öleceğine işarettir. Zengin olan bir kimsenin görmesi ise, zarar ve ziyana uğrayacağına işarettir. Feryad-ü figan eden bir kişinin görmesi ise, feryadının, figanının artaca­ğına işaretle yorumlanmıştır. Borçlu olan birinin görmesi de, borcundan kurtulacağına işarettir demiştir Nablusi.

Rüyada kasap görmek, öldürücü hastalıklara, teh­likeli kazalara işarettir. Kendinizi rüyada kasaplık yaparken görme sizi isyana sürükleyen bir olayla karşılaşacağınıza, bir kasap dük­kanına girdiğinizi görmek, bugünlerde büyük bir korkuya düşece­ğinize işarettir.

Kişinin rüyada kasap görmesi, Azrail aleyhis selâm ile tabir olunur.

Bazı kere de kasap görmek, kuvvete ve kudrete işarettir.

Bazen de rüyada kasap görmek, gemi sahiplerine, mirasçılar ve yetimler arasında mal taksim eden adama işaret eder.

Üzüntülü, kederli, sıkıntılı ve hapisteki kimsenin rüyada kasap görmesi, hayra ve kederinden kurtulmaya işaret eder.

 

 

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!