Skip to Content

Rüyada Kartopu Görmek

Rüyada mevsiminde kartopu görmek, hayırla yo­rumlanır. Rüya sahibi birtakım evlenme, düğün dernekle meşgul olacağına işaret eder. Bekarsa kendisi evlenir, de­ğilse, ailesinden, çocuklarından birini evlendirir ve evlen­direceğine işarettir denilmiştir. Rüyasında kartopu oynadığını görmek, sevinçli ve müjdeli bir haber alacağına işa­ret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada mevsiminde kartopu oynamak üzüntü ve kederin gitmesine, rızka, menfaat ve hastalıktan kurtulmaya işarettir.

Kartopunun mevsimsiz görülmesi, hastalığa, yolculuğun ertelenmesine ve zarar etmeye işarettir.