Rüyada Karınca Görmek: Vücudunda Karınca, Karınca Sürüsü, Karınca Yuvası

Karıncalar dünyada olumlu anlam atfedilmiş hayvanlardır. Çalışkanlıkları, kendi ağırlıklarından katbekat daha ağır şeyleri taşıyabilmeleri, birlik içinde yaşamaları gibi özellikleri onların masallarda, fabllarda, kahve fallarında ve rüyalarda hep iyiye yorulmalarını sağlamıştır.

Rüyada Karınca Görmek

Rüyada karınca görmek, rüyayı gören kişinin uzun süredir olmasını istediği şeylerin yerine gelmek üzere olduğuna yorulur. Rüyasında karınca gören kişi yakın zamanda maddi kazanç ve bereket elde etmek üzeredir ya da hane halkından biri bunları eve getirecektir. Karıncaların küçük ve genelde topluluk halinde geziyor olmaları bazı alimler tarafından çok çocuk sahibi olmaya da işaret olarak görülür. Rüyayı gören kişinin çocuk sahibi olma isteği varsa ya da yakın zamanda ev kurmayı düşünüyorsa bu anlama yorulması daha hayırlıdır.

Rüyada Yatakta Karınca Görmek

Karıncaları yatakta görmenin rüya tabirlerindeki anlamı hem olumlu hem olumsuzdur. Şöyle ki, rüyayı gören kişiyi çok sıkıntılı zamanların beklediğine işaret eder. Bu sıkıntılar maddi de olabilir manevi de. Karınca bazı rüya tabiri geleneklerinde hane halkını temsil ettiği için bu sıkıntılar sadece rüyayı gören kişiyi değil onun bulunduğu haneyi de etkileyebilir. Fakat karıncalar aynı zamanda bolluk, bereket temsilcisidir; rüyasında yatakta karınca gören kişinin yaşadığı sıkıntılı durumdan en kısa zamanda kurtulacağına yorulur.

Rüyada Vücudunda Karınca Görmek

Rüyada üzerinde karınca görmek ne yazık ki pek hayra yorulmaz. Rüyayı gören kişi sağlıklıysa yakın zamanda ciddi bir hastalığa tutulabilir. Fakat rüyayı gören kişi halihazırda ağır bir hastalık geçiriyorsa, rüyasında vücudunda karıncaların gezdiğini görmesi hastalığının daha da ilerleyeceğine, hatta kişinin vefat edeceğine işarettir.

Rüyasında vücudunun bir yerinden (burun delikleri, kulak vb) karıncaların çıktığını gören kimsenin vefatının yakın olduğuna yorulur.

Rüyada Karınca Sürüsü Görmek

Rüyada karınca yuvası görmek ya da toplu halde karıncalar görmek iyiye işarettir. Toplu çalışmaya, dayanışmaya yorulan karınca sürüsü zor bir işin altından birkaç kişinin yardımıyla kalkılacağını ya da rüyayı gören kişinin başkasının işine yardımcı olacağını gösterebilir.

Diğer alimlerin aksine Cabir-ül Magribi karınca sürüsünün ya da yuvasının olumsuz bir anlamı olduğunu söyler. Ona göre rüyada çok karınca görmek zayıf bir düşmana işaret eder, rüyayı gören kişinin kendisine zarar vermek isteyenlere karşı tedbirli olmasında yarar vardır. Ona göre yaşadığı şehirde ya da ülkede karınca sürüsü görmek ise çok hayırsızdır; o ülkenin işgal edileceğine yahut ülkede hastalık salgını gibi bir belanın baş göstereceğine yorulur.

Herhangi bir mahalle, şehir ya da ülkede karınca sürüsü görmek ise genel olarak kalabalıklaşmaya işarettir. O yere diğer yerlerden göç olabileceğine yahut doğal nüfus artışının hızlanacağına yorulur.

Rüyada Karınca Sürüsünün Evine Girdiğini Görmek

Rüyasında karınca sürüsünün kendi evine girdiğini gören kişinin evine yakın zamanda yüklü miktarda maddi kazanç gireceğine işarettir. Karıncalar bolluk bereketin habercisidir, eğer rüyayı gören kimse bir süredir maddi sıkıntı yaşıyorsa bu sıkıntıları son bulmak üzeredir. Karıncaların evde yemek yemesi de benzer şekilde berekete yorumlanır.

Karınca sürüsü aynı zamanda ev halkını işaret ettiği için bazı alimler tarafından aileye yeni gelinler, damatlar ya da bebekler katılacağına yorulur. Rüyada görülen karınca sürüsü kalabalık ailelerin işareti olarak görülür.

Karıncalar eve yalnızca girmiyor, eve bir şey getiriyorsa bu çok daha hayırlı bir tabirdir. Alimler karıncaları sık sık Allah’ın rahmetine de yorduklarından, rüyasında karıncaların evine bir şey getirdiğini gören kimse Allah’ın takdirini kazanmıştır ya da kazanmak üzeredir.

Rüyada Karınca Sürüsünün Evden Çıktığını Görmek

Ne yazık ki rüyasında karınca sürüsünün evinden çıktığını gören kişi, yakın zamanda maddi bir kayıp yaşayacaktır. Bereketin ve bolluğun haneden çıktığına yorulan bu rüyadan sonra, rüyayı gören kişiyi maddi açıdan sıkıntılı zamanlar beklemektedir.

Karıncaların evinden çıktığına ek olarak çıkarken bir şey götürdüğünü görmek daha kötüye yorumlanır. Dini açıdan kötü hareketlere, günahlara karışmak üzere olan rüya sahibinin Allah’ın takdirini kaybetmek üzere olduğuna yorulabilir. Maddi açıdan ise rüyayı gören kişinin kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü maddi bir kayıp yaşayacağını, hırsızlık ya da dolandırıcılığa maruz kalacağını gösterir.

Rüyada Karınca Isırması

Rüyada kendisini bir karıncanın ısırdığını gören kişi çok küçük bir zarar görerek çok fayda elde edecek demektir. Bu küçük bir yatırım yapıp büyük bir dönüş almak şeklinde maddi bir kazanç olabilir, rüyayı gören kişi herhangi bir yatırım yapmayı düşünüyorsa o yönde devam etmesi için bir işaret olarak yorumlanabilir. Bu fayda manevi anlamda da küçük bir iyilik yaparak bu iyiliğin kendisine misli misli dönmesi olarak da düşünülebilir.

Rüyasında karıncanın kendisini ısırdığını gören kimse elindeki imkanlara dikkat etmeli, maddi kazanç elde etmek istiyorsa yatırım fırsatları için gözlerini dört açmalıdır.

Rüyada Karınca Yemek

Karınca vb. haşeratların besin olarak tüketilmesi ülkemizde yaygın olmadığı için rüyada görülmesi olumsuz anlaşılabilir. Ancak rüya tabirlerinde tam tersi olarak karınca yemek oldukça hayırlı bir rüya olarak yorulur. Her şeyden önce karınca yiyen kişiyi sağlıklı, uzun bir ömrün beklediği söylenir. Ayrıca maddi kazanca da işaret eden bir rüya olmakla birlikte, kişi rüyasında ne kadar çok karınca yiyorsa o kadar kazanç elde edecek demektir.

Ağır bir hastalıkla boğuşan birisi rüyasında karınca yediğini görürse, bu onun yakın zaman diliminde aniden iyileşeceğine yorumlanır. Maddi anlamda da borçlar vs. sebebiyle darda olan kimse rüyasında karınca yediğini görüyorsa yakın zamanda rahata erişeceğine yorumlanır.

Rüyada Karınca Öldürmek

Rüyasında karınca öldürdüğünü gören kişinin yakın zamanda birinin söylediklerine güvenerek büyük bir günah işleyeceği söylenir. Rüyasında karınca öldürdüğünü gören kimse etrafındaki insanların söylediklerine biraz da olsa şüpheyle yaklaşmalı, onların aklıyla hareket etmemeye çalışmalıdır.

Bazı alimler ise karıncaları zayıf düşmanların simgesi olarak gördüklerinden rüyada karınca öldürmenin olumlu bir anlamı olduğuna inanırlar. Onlara göre rüyasında karınca öldürdüğünü gören kimse çevresinde türlü kötülüklerle ona zarar vermeye çalışan birini fark edip, tabiri caizse yılanın başını küçükken ezecek; bu zayıf düşmanın ilerde kendisine yaratabileceği sıkıntılardan erkenden kurtulacak demektir.

Rüyada Karıncaların Toplandığını Görmek

Rüyasında karıncaların bir yerde toplandığını gören kişinin bu rüyası iki şekilde yorumlanabilir.

Eğer rüyadaki karıncalar herhangi bir ürünün ya da yemeğin etrafında toplanıyorsa bu ürünün ya da yiyeceğin çok yakında inanılmaz derecede pahalılaşacağına yorulur, bunun sebebi ekonomik bir kriz de olabilir, ürünün az bulunur hale gelmesi de. Karıncaların etrafında toplandığı şey her ne ise onun fiyatı artabilir.

Rüyadaki karıncalar herhangi bir mahalle ya da şehrin etrafında toplanıyorsa o şehre bereket geldiğinin işareti olarak görülür. Eğer tarımda kıtlık varsa bu sorun çözülmek üzeredir yahut şehre/mahalleye bir yerden çok büyük para akışı olacak, bu da orada yaşayan insanların sorunlarının çözülmesine yardımcı olacaktır.

Rüyada Karınca Silkelemek

Rüyada karınca silkelemek, rüyayı gören kişinin uzun süredir başında olan bir belayı def edeceğine yorulur. Bu bela, kurtulmak istediği bir kişi de olabilir. Rüyayı gören kimse bir düşmanından kurtulacak şeklinde yorumlanır. Yahut bir borç olabilir, kişinin uzun süredir kurtulamadığı maddi sıkıntılarına çözüm bulacağına işaret edebilir. Eğer rüyayı gören kimse hastalıkla boğuşuyorsa rüyasında karıncayı silkelediği gibi yakın zamanda bu hastalıktan da kurtulup sağlığına kavuşacaktır. Karıncayı üzerinden silkeleyen kişinin çok yakın bir zamanda bu dertlerinin dermanını bulacağı söylenebilir.

Rüyada Karıncaların Uçtuğunu Görmek

Karıncalar doğada uçma yetisi olan varlıklar olmadığından rüyasında karıncaların uçtuğunu gören kişinin başına akılalmaz olaylar gelebilir. Bu olayların olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağını söylemek biraz güçtür, yalnızca sıradışı olacağına yorulur.

Eğer rüyada görülen karıncalar haneden uçuyorsa bu hane halkının eksileceğine işarettir. Bu evlilik, başka şehre yerleşme, başka ülkeye yerleşme gibi olumlu sayılabilecek bir tür eksiklik de olabilir, ölüm gibi olumsuz da. Bu sebeplerden ötürü rüyada karıncaların uçtuğunu görmek ne hayırlı ne de hayırsız sayılabilecek bir rüyadır. Fakat Ebu Said’ül Vaaz gibi bazı alimler karıncaları kolluk güçleriyle ilişkilendirdikleri için, karıncaların uçtuğunu görmeyi tamamen olumsuz sayar ve bir işgale ya da orduların ülke dışına çıkmasına sebep olacak kadar ağır bir anlaşmazlığa yorarlar.

Rüyada Karıncanın Konuştuğunu Görmek

Rüyasında bir karıncanın kendisiyle konuştuğunu görmek rüyayı gören kişi için çok hayırlıdır. Hz. Süleyman’ın bir savaşa önderlik etmesi sırasında dişi bir karıncanın ona yapması gerekenleri söylemesi rivayetine dayanarak yapılan bu rüya tabirinde, karıncanın rüyayı gören kimseyle konuşması velayete, güce ve makama yorulur.

Özellikle mesleki anlamda beklediği yere geleceğine, herhangi bir devlet kurumunda çalışıyorsa çok ciddi bir makam sahibi olacağına yorulur. Rüyayı gören kişi rüyasında sadece karıncanın konuştuğunu görmüyor, kendisi de karıncayla anlaşıp konuşabiliyorsa, bu da getirildiği makamda dikkate değer başarılar gösterip kendisinden üstün kişilerin dikkatini çekeceğini gösterir.

Bir yanıt yazın