Rüyada Karınca Görmek

Rüyada karınca görmek, istek ve arzuların gerçekleşeceğine ve düşmanlarına da galip geleceğine işaret eder. Rüyada karınca görmek, uzun ömür ile tabir olunur. Helal mal ile de yorumlanmıştır.

Rüyada, görülen karınca, zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile yorumlanır.

Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur. Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Veya orada bulunan halk yolculuk yaparak sıkıntı çekerler.

Karınca, ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Çünkü, karınca, rızık olan yerde bulunur.

Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür.

Rüyada karıncanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine yorumlanır.

Bir kimse rüyada karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse, fakir olur.

Bir kimsenin rüyada sevinçli olduğu halde, burun, kulak, veya bunlar gibi azalarından karıncanın çıkması, o kimsenin şehit olarak öleceğine yorumlanır. Eğer kendisi mahzun bir halde idiyse, onun tövbe etmeden öleceğine yorumlanır.

Bir şehirde hiçbir kimseye zarar vermeksizin karıncanın çokluğu, halkın çokluğudur.

Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah işler.

Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete kavuşur.

Bir kimse rüyada büyük bir karıncanın, yükle beraber evinden çıktığım görse, o kimsenin nezdinde muhterem tutulan oğlu veya erkek kardeşi tarafından onun malı çalınır.

Rüyada, görülen karınca, hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir. Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur. Karıncanın evinden çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Karınca, ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca öldüğünü görse, o yer halkının nesli çoğalır. Karıncanın bir ev veya mahalleden çıktığını görse, ora halkı ölüm veya nakil ile azalır.

Bir kimse rüyada karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse fakir olur. Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah işler.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyada karınca görmek, bol nimet ve mala işaretle yorumlanır demiştir. Rüyasında karıncaların evine bir şeyler taşıdığını görmek, hayırla yorumlanır. Evden bir şeyler alıp dışarıya çıkardıklarını (dışa taşıdıklarını) görmek ise iyi sayılmaz.
Rüyasında ağzından ve burnundan karınca çıktığını görmek iyi değildir. Rüya sahibinin ölümüne işarettir demiştir. Bir başka yoruma göre, bu rüya, hırsızlığa işaret eder. Eve karınca girmesi, hırsıza işaret eder demişlerdir. Çünkü karıncalar da evden bir şeyler aşırmakta ve bir şeyler götürmektedir hırsızın misali.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Karınca rüyasını Cafer-i Sadık (r.a.) şu cihetlere işaretle yorumlanır demiştir: Ev halkına işaretle, Akrabaya işaretle, Sefere (yolculuğa) işaretle, Ayrılığa işaretle,
Mala işaretle, yorumlanır demiştir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Kişinin rüyada birçok sayıda karınca görmesi, askere işaretle yorumlanır demiştir. Bir kimsenin rüyada karıncanın bulunması mümkün olmayan bir yerde çok sayıda karınca görmesi, pek iyi sayılmaz. O bölge halkı için hayra işaret değildir. Hatta bir yoruma göre, o bölge askerlerce işgale uğraşacağına işaretle yorumlanmıştır.
Bir kimsenin rüyada kendi yatağı üzerinde karınca olduğunu görmesi, çok evladı olacağına işaretle yorumlanmıştır. Kişinin rüyada karıncaların kanatlandığını görmesi, birçok askerin şehit olmasına işaret eder denilmiştir. Memur olmak isteyen bir kimsenin rüyada karıncanın konuştuğunu işitmiş olduğunu görmesi, onun isteğinin yerine gelmesine, yani memur olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyada karıncaların bir yere girdiğini görmesi, o yere asker geleceğine, işarettir denilmiştir.
Rüyada karınca görmek, uzun ömre, helal mala ve sizin çok çalışkan bir kimse olduğunuza, evinizde çok karınca olduğunu görmek, evlat ve aile fertlerinizin artacağına işarettir.

Rüyada karınca görmek, zayıf ve hırslı kavim, asker ve ordu, aile, uzun ömür, ucuzluk, bolluk ve rızık ile tabir olunur.

Bir kimse rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker gireceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada yatağı üzerinde karınca bulunduğunu görmesi, çok evladı olacağına işarettir.

Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkının azalacağına işarettir.

Yine hasta bir kimsenin rüyada vücudunda karınca dolaştığını görmesi, onun ecelinin yaklaşmış olabileceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada karıncanın yuvasından çıktığını görmesi, o kimseye üzüntü ve keder isabet edeceğine işarettir.

Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca olduğunu görse, o yer halkının neslinin çoğalacağına işarettir.

Karıncanın bir ev veya mahalleden çıktığını görmek, o ev veya mahalle halkının ölüm veya nakil ile azalabileceğine işarettir.

Rüyada karıncanın kanatlandığını görmek, birçok askerin ölebileceğine işaret eder.

Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak, Süleyman aleyhis selâm’ın kıssasına binaen velayete işaret eder.

Rüyada karıncanın hanesine bir şey getirdiğini görmek, rızık ve nimettir.

Rüyada karıncayı ağzında yiyecek ile eve girdiğini görmek, o evin hayır ve bereketine işaret eder.

Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını görmesi, gören kimsenin fakir olacağına işarettir.

Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü görmek, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah işleyeceğine işaret eder.

Büyük bir karınca, muhariplerin öldürül, meşine, hastaların ölebileceğine ve yolculuk yapma arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine işarettir.

Rüyada küçük ve kırmızı karınca görmek zayıf insanlara, iri ve siyah karınca görmek de akraba ve hane halkına işaret eder.

Rüyada küçük karınca görmek, zürriyete, ordu ve askere, mala ve uzun ömre işaret eder.

Bazen de küçük karıncalar, halkın zayıflarına işarettir.

Rüyada küçük karıncalarını saydığını görmek, düşmanlık, fitne ve zulme işaret eder.

Bazı kere de küçük karıncalar, Allah Teâlâ’nın askerlerinden bir askerdir.

Rüyada küçük karıncaların adet edinmedikleri bir yere girdiklerini görmek, ilme, mala, servete ve geniş rızka işaret eder.

Ağzından burnundan karıncaların çıktığını görmek ise, ömrün bittiğine işâret eder.

Bir kimse rüyada sevinçli olduğu halde, burun, kulak veya bunlar gibi azalanından karıncanın çıkması, o kişinin şehit olarak vefat edeceğine işaret eder. Eğer kendisi mahzun bir halde idyse, onun tövbe etmeden ölebileceğine işarettir.

 

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!