Rüyada Karatavuk Görmek

Rüyada karatavuk görmek, çocuk sahibi olunaca­ğına işarettir.

Bir kimsenin rüyada elindeki kara tavuğun uçmuş olduğu­nu görmesi, çok sevdiği birinin sefere (yolculuğa-bir seyaha­te) çıkmasına işaret eder denilmiştir.

Rüyasında bir kara tavuk tuttuğunu veya hangi sebeple olursa olsun bir kara tavuğu olduğunu, bir kara tavuğa sa­hip bulunduğunu gören kişinin, hayırlı bir çocuğu olduğu­na veya olacağına işaret eder ya da iyi bir hizmetkara sa­hip olur.

Rüyasında kara tavuğun kendisiyle konuştuğunu gören kişi insanların hayret edeceği ve şaşıracağı bir iş yapar veya yapacağına işarettir denilmiştir.

Rüyasında ağzından bir kara tavuk çıktığını görmek, iyi sa­yılmaz. Rüya sahibinin, ağzı bozuk yani, ağzından daima kötü söz çıkacak, kötü sözler konuşacak bir evladı olacağı­na işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Cafer-i Sadık(r.a.)’ın yorumu:

Bir kimsenin rüyada kara tavuk görmesi, şu dört şeye işaretle tabir olunur.

Saliha ve çok ibadetle meşgul olan (dindar) bir zevceye (ha­nım eşe),

Sadakat sahibi, itaatkar bir hizmetçiye işaretle,

Doğruluk sahibi, hayırlı ve hayra götüren bir arkadaşa işa­retle,

Sadık, dindar ve çalışkan bir adama işaretle tabir olunur.

Rüyada kara tavuk görmek, erkek çocuk ile tabir edilir.

Bazen rüyada kara tavuk görmek, zeki bir çocuğa ve güzel kyafetli talebeye işârettir.

Rüyada kara tavuğun uçtuğunu görmek, rüya sahibinin oğlu veya oğlu gibi sevdiği birisinin sefere çıkacağına işâret eder.

Rüyada bir kara tavuk tuttuğunu veya satın aldığını yahut birisinin hediye ettiğini görmek, hayırlı bir evlada veya faydalı ve kendisine itaat eden bir hizmetçiye işâret eder.

Yine rüyada kara tavuk görmek, sâliha ve âbide bir hanıma, itaatkâr hizmetçiye, hayra götüren arkadaşa, sadık ve çalışkan bir adama işaret eder.

Bir yanıt yazın