Rüyada Kara Sinek Görmek

Rüyada kara sinek görmek, kötü amele, fena iş­lere işaretle yorumlanır denilmiştir. Bir kimsenin rüyada kara sinek görmesi, onun (rüya sahibinin) kötü bir işte bu­lunup insanlar tarafından ayıplanacağına işaret eder.

Rüyasında bir kara sinek yediğini görmek, onun (rüya sahi­binin) haram bir mal yiyeceğine veya kazancına haram ka­rıştıracağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Kişinin rüyada karnına (ağzına) bir kara sinek girdiğini gör­mesi, rüya sahibi kişinin, akılsız bir adamla veya akılsız bir toplulukla arkadaşlık kuracağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kulağına bir kara sinek girdiğini gör­mesi, iyi sayılmıştır. Bu rüya berekete işarettir.

Rüyasında bir kara sineği öldürdüğünü gören kişi, rahata ve vücut sağlığına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü sinek insana çok rahatsızlık verir, ancak onu herhangi bir şekilde defetmek veya öldürmek suretiyle insan rahata kavuşabilir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada herhangi bir malının üzerine kara si­nek konmuş olduğunu görmek, iyi değildir. O malın hırsız­lar tarafından çalınacağına işaret eder. Çünkü sinekler de hırsızlar gibi, üzerine konduğu şeyden bir şeyler götürür denilmiştir.

Rüyada kara sinek görmek, zayıf, miskin ve alçak bir adama işarettir.

Kara sineğin büyüğünü görmek, halka zarar veren ve malı iflas eden bir düşmana alamettir.

Rüyada kara sinek yediğini görmek, helal olmayan bir malı yemekle tabir olunur.

Rüyada kulağına bir kara sinek yahut sivri sineğin girdiğini görmek, hayır ve berekete nâiliyete işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kara sinek öldürdüğünü görmesi, rahata veya vücut sağlığına işaret eder.

Rüyada bir malın üzerine kara sinek konduğunu görmek, o malın hırsızlar tarafından çalınacağına işarettir.

Kara sinek rüyası, şiddetli düşman, zayıf asker; hasta için ilaç, temiz ve güzel rızık ile de tabir olunur.

Bazen de rüyada kara sinek görmek, kötü amele ve insanlar tarafından kötü görülüp zemmedilmeyi icap ettiren bir işte bulunmaya işarettir.

Rüyada kara sineğin karnına girdiğini görmek, akılsız bir kavim veya kimse ile arkadaş olmaya işaret eder.

Rüyada görülen kara sinek, çok sövmeye, zayıf, miskin ve alçak bir kimseye yorumlanır.

Rüyada bir kimseye bir kara sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye mezkur insanlar tarafından bir fayda erişir. Kara sineği yediğini gören kimse, kötü bir rızka kavuşur. Kara sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.

Kara sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur – kalkar ve arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.

Kara sineğin büyüğü, halka zarar veren bir düşmandır.

Malına kara sineğin düştüğünü görse, hırsızların onu çalmasından korksun.

Kulağına bir kara sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete kavuşur.

Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücut sağlığına kavuşur.

Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malının gitmesine yorulur.

Kara sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasından, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.

Kara sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de kara sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka yorumlanır. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaçtır.

Karasinek patavatsız bir kimseyle tanışacağınıza yorumlanır. Rüyada karasinek yediğinin görülmesi haram yollarla para kazandığınıza işaret eder. Karasinek öldürdüğünü gören kimsenin düşmanlarını alt edeceğini ve rahat bir dönem geçireceğini işaret eder.

Bir yanıt yazın