Rüyada Kandil Kabı Görmek

Rüyada kandil konan kap görmek, sahipleri için geçime işarettir.

Yine rüyada görülen kandil kabı, insanın hayat ve vücudu ile tabir edilir.

Rüyada kandil kabının içinin yağ ve yanmış fitille kirlendiğini görmek, kandil sahibinin mutsuzluğuna işarettir.

Rüyada yağ ve fitilin, kandil kabında mahvolduklarını görmek, rüya sahibinin hayatının mahvolmasına işaret eder.

Kandil kabının temiz olduğunu görmek, hayatın temiz olmasına; kirli olduğunu görmek de, hayatın üzüntü ve keder içinde geçeceğine işarettir.

Kandil yağının donuk ve kirli olduğunu görmek, rüya sahibinin ahlakının bozuk olduğuna işarettir,

Rüyada görülen kandil kabı ev içinde gezdirilip dolaştırılan cinsten ise, ev halkının işlerine bakan hane sahibine işarettir.

Kandil kabının tunçtan olduğunu görmek, devam eden hayra; topraktan olduğunu görmek, devam etmeyen bir hayra ve mala işaret eder.

Rüyada kandil kabının delik olduğunu ve içindeki yağın aktığını görmek, neticesi ölümle sonuçlanabilecek bir hastalığa yakalanmaya işarettir.

Rüyada görülen kandil kabı, sahipleri için geçime yorumlanır.

Eğer kandil kabı ev içinde gezdirilip dolaştırılan cinsten ise; ev halkının işlerine bakan hane sahibine yorumlanır. Eğer kandil kabı tunçtan ise, devam eden hayra, eğer topraktan ise, devam etmeyen bir hayra ve mala işarettir.

Rüyada görülen kandil kabı, insanın hayat ve tabiatıdır. Şöyle ki, insanın bedeninde bulunan ruh, kandil kabında bulunan kandil; kandil gibi insan vücudu; kandilin yağı ve fitilinin rutubet ve nemi, insanın kanı gibidir. Vücutta fitil ve yağ mesabesinde olan ruh ve kana bir fenalık arız olduğunda Allah (C.C.)’ın kaza ve kaderi ile o adam helak olur.

Kandilin yağının bulanık olduğunu görse, o kimsenin kanında bir bozukluk meydana gelir. Eğer fitilde bir bulanıklık görse, o kimsenin vücudunun nemi de bozulur. Kandil kabını kötü görse, kendisi de sıkıntıda olur.

Bir yanıt yazın