Rüyada Kandil Görmek

Rüyada kandil görmek, evlada ve çocuğa işaretle yo­rumlanır.

Rüyada kandil yaktığını görmek, zenginliğe kavuşacağını­za işaretle yorumlanır.

Yanmış kandil görmek ise sıhhat ve sağlığa işaret eder.

Bir kimsenin hanımı hamile olduğu bir zamanda bu kandil rüyasını görse, onun hanımı bir erkek çocuk dünyaya geti­rir veya getireceğine işaretle yorumlanır. Yine, hamile bir kadın, böyle bir rüyayı görse, yine aynı şekilde tabir edilir.

Hasta bir kimse, rüyasında evinde veya odasında yanmakta olan bir kandilin (ışığın) söndüğünü veya sönmüş olduğu­nu görse, onun bu rüyası kendisinin (rüyayı görenin) ölü­münün yakın olduğunu (yani öleceğine) işaretle yorumlanır.

Rüyada yanmakta olan (ışık veren) bir kandil (yanan bir ışık) görmek, emniyet ve selamete kavuşmaya, ferahlık ve ge­çim bolluğu ile mutluluğa işaret eder.

Bir kimse, rüyasında yanan bir kandilin (ışığın) söndüğünü görse, bu rüya, hastanın varsa, ölümüne ve çaresizlik için­de kalınacağına işarettir.

Rüyada gökyüzünde görülen bir kandil, bir ışık, sevinç ve mutluluğa, büyük bir ilim adamına işaretle yorumlanır.

Rüyada gökyüzünde sönmüş bir kandil, bir ışık görmek, bü­yük bir zatın vefatına veya büyük bir alim vefatına (ölümü­ne öleceğine) işaretle tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında gündüz vakti bir kandil (bir ışık) yaktığı­nı görse, bu rüyası onun işlerinin güzel ve yolunda düzgün gideceğine ve mutluluk içinde ferah bir hayat süreceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyasında kandil ışığında mescitte (camide) Kur’an okudu­ğunu gören kimse, ilim adamı (alim) olur veya olacağına işaret olarak tabir olunur.

Rüyada bir şehirde veya bir mahalde (bir çevrede) birçok kandilin (ışığın) yandığını görmek, bu rüya, herkesin fe­rahlık ve düzenli bir durumda, sevinçli, huzur içinde oldu­ğuna işaret olarak tabir olunur.

Bir kimse rüyasında, birkaç tane kandilin yandığını görse, bu rüyası, onun bir düğün ziyafetine katılacağına veya o yerde (o mahalde) düğün, dernek gibi, ziyafet gibi, genel bir sevincin, neşenin bulunacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada kandil görmek, bilgiyle tabir olunur.

Rüyada bir çok kandiller görmek ve yakmak, din ve takvaya işaret eder.

Rüyada kandilleri söndürdüğünü görmek ise, din ve takvâdan mahrumiyete işaret eder.

Rüyada bir caminin kandilini yaktığını görmek, salih ve âbid bir evlat ile tabir olunur.

Rüyada caminin lamba ve kandillerini görmek, âlimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur an-ı Kerim okuyucusuna işaret eder.

Rüyada görülen minare kandili, oranın hizmetçisine işâret eder.

Rüyada mescidin lamba ve kandilinin söndüğünü görmek, mescide devam eden o ma- haldeki bir âlimin ölebileceğine işaret eder.

Bazen rüyada görülen kandil, kadına; kandilin fitili de o kadından olan çocuğa işarettir.

Yine rüyada görülen kandiller, gökteki yıldızlar ile de tabir olunur.

Hamile kadının j/anan kandil veya mum görmesi, erkek ve âlim bir çocuk doğuracağına ve müjdeye işaret eder.

Hamile kadının yanan kandilin veya mum kandilinin söndüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ölebileceğine işaret eder.

Rüyada ışığı zayıf ve az olan küçük kandil görmek, hamile kadın için kız çocuğuna alamettir.

Rüyasında yanan lamba, mum veya kandilin ışığını artırmak için, onu düzelttiğini görmek, hastası varsa iyileşeceğine işarettir.

Hasta bir adamın rüyada kandilinin söndüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ölebileceğine işaret eder.

Hasta olan bir adamın rüyada kendisinin mum ile gökyüzüne çıktığını, sonra yeryüzüne indiğini görse, o kişinin ruhunun semâya çıkmasına işaret eder.

Rüyada kendi evinin lamba, mum ve kandilini güzel ve ışıklı olarak görmek, o kimsenin evinin işlerini yapan kimsenin halinin düzgün ve iyi olacağına işaret eder.

Rüyada evinin lamba, mum ve kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz görülmesi, o evin işini gören kimsenin halinin zayıflığına işarettir.

Rüyada yanan bir mumdan veya kandilden ışık aldığını görmek, ilim ve yüksek makama, bir âlimden feyz alarak muradına nail olmaya alamettir.

Rüyada kendi evinin lamba, mum ve kandilinin söndüğünü görmek, o evin işlerini yürüten kimsenin işinin karışıklığına ve kötülüğüne, medh edilmemesine ve işinin güçlenmesine işaret eder.

Bazen de evinin lamba, mum ve kandilinin söndüğünü görmek, hanımının veya çocuğunun ya da ana-babasının veya evinin işlerine nezaret eden bir kimsenin ölebileceğine alamettir.

Yine rüyada yanan kandil, lamba ve mum görmek, gizli şeylerin açığa çıkmasına işaret eder.

Rüyada gündüzün bir mum ile yürüdüğünü görmek, din kuvvetine ve sırat-ı müstakime işaret eder.

Kişinin rüyada yanmış mumu ışıksız ve ziyasız görmesi, üzüntü ve kedere ve kalp katılığına işaret eder.

Rüyada kandil, lamba ve mumu vaktinde yaktığını ve etrafa ışık saçtığını görmek, yüce, şöhretli ve faydalı bir çocuğa işarettir.

Rüyada kibrit çakıp kandil yaktığını görmek, servete, rızka, ilme ve çocuğa işaret eder.

Rüyada çakmak çakarak veya kibrit ile idare lambası yaktığını görmek, bekar için evlenmeye; evli için de bir çocuğu olacağına işaret eder.

Rüyada idare lambası yaktığını görmek, rüya sahibinin gurbette bir adamı varsa, o kişinin selâmetle döneceğine de işaret eder.

Bir yanıt yazın