Rüyada Kanal Görmek

Rüyada su kanalı, su yolu ve su arkı görmek, duruma göre, kanalın görünüş şekline göre yorum kazanır. Kanal rüyası iyiye işaret ettiği gibi, bazı kere de şerre (kötülüğe) işaret etmektedir.

Bir kimse, rüyasında bir kanaldan (su arkından) su aktığını ve akan bu suyun kendi bağ ve bahçesine veya tarlasına akıp suladığını görmesi, iyi bir rüya olarak yorumlanır. Bu rüyası, onun (rüyayı gören kimsenin) eğer bekar ise, pek ya­kında evleneceğine, şayet evli ise, çocuğu olacağına işa­retle yorumlanır. Yine bağını, bostanım veya tarlasını sula­mak için rüyasında ark açıp (kanal yapıp) su akıttığını gö­ren kimsenin bu rüyası da aynı şekilde tabir olunur. Yani, bekar ise, evlenir, evli ise, çocuğu olur şeklinde tabir edilir.

Bir kimse, rüyasında görse ki, bir su kanalını (su yolunu ve­ya su arkım) tahrip ediyor, bozup kullanılmaz, faydalanıl­maz bir hale sokmuş, sokuyormuş olduğunu görse, bu rüya iyiye yorumlanmaz. Rüyayı gören kimsenin, hanımını boşlayacağına ve hanımından ayrılacağına işaret eder.

Yukarıdaki yorumunu verdiğimiz tarlasına su akıtmakla ilgili rüyanın yorumu, kendisine ait suyu akıtmakla, ken­disine ait kanalı açmak ile ilgilidir. Kendisine ait bir kanal (su arkı-su yolu) yapmak, kendisinin hakkı olan suyu akıt­tığını görmek, hayırla yorumlanıyor, evleneceğine veya çocuğu olacağına işaret ediyor.

Bir kimse, rüyasında herhangi bir (belirsiz) su kanalları (arklar, su yolları) yaptığını görse, görülen bu rüya, rüyayı gören kimsenin, halkın (insanların) mallarından hile yo­luyla hile yaparak, dalavere çevirerek menfaat elde etmeyi düşünüp dolap çevirdiğine işaret eder.

Bir kimse, rüyasında kendisi için bir su arkı (su yolu) yaptığı­nı ve başka bir kimseye ait olan suyu veya sudan bu arka su verdiğini, su akıttığını görse, gördüğü bu rüya hayırlı değildir. Görülen bu rüya iyiye yorulmaz. Bu rüyayı gören kimse, halka (insanlara, komşularına) ihanet eder, veya ihanet edeceğine işaretle yorumlanır.

Ünlü yorumcu Nablusi’nin yorumuna göre:

Rüyada kanal (su arkı, su yolu, su kanalı) görmek, rızka işaret eder. Rızkın geliş yerlerine ve rızkın sebeplerine ve vasıtalarına işaret eder. Bu sebeple görülen rüya, halka ait su kanalıyla ilgili ise, yorumu da halka (insanları ve kamuyu ilgilendirir) ve halkın (kamu insanının) hayatıyla ilgilidir. Görülen rüya, rü­yayı gören kimsenin kendi özel hayatıyla ilgili ise, yorumu da rüya sahibinin (rüyayı gören kimsenin) rızkına ve maddiyatına (geçimine) işaret eder.

Bir kimse, rüyasında ammenin (kamunun) ilgisi bulunan, ülke veya çevre halkının yararına çalışan bir su kanalından suyun veya suların, kanaldan taşıp dışarıya aktığını ve halka zarar verdiğini veya vereceğini görmüş olsa, bu rüyası, o çevre halkının (insanının) üzerine bir bela ve musi­betin geleceğine ve ora halkının uğrayacağı sıkıntı ve üzüntüye işaret eder şeklinde tabir edilir.

Rüyada kanal görmek, bekçiye yahut devletin mali işlerine bakan kimseye işaret eder.

Rüyada içinde su bulunan kanal görmek, kolaylığa; susuz kanal ise zorluk ve güçlüğe işaret eder.

Bazen rüyada kanal görmek, han, dükkan sanat ve yolculuk gibi rızkın geleceği yerlere ve sebebine işarettir.

Bir kimse rüyada bir şehrin dışından içine doğru, bir kanalla temiz su aktığını ve halkın o sudan içerek Allah’a (c.c.) hamd ettiklerini ve kaplarını doldurduklarını görse, hastalıklardan kurtulurlar. Eğer onlar bir şiddet ve sıkıntı içinde iseler, Allah Teâlâ onlara ya devamlı yağmur veyiyecek_ya da rızıklarında ucuzluk ve bolluk, enisÜk, yaşayışlarında refah ihsan eder.

Rüyada görülen kanalın suyu, bulanık, tuzlu yahut kanalın dışına taşar ve halka zarar verirse, salgın hastalığın halka arız olmasına yahut yolculuk ve gurbette bulunanlardan kendilerine çirkin bir haberin gelmesine ya da haram ve habis mala işârettir.

Suyu kanalından çıkararak halka zarar verdiğini görmek, bir taraftan halk üzerine gelecek ve onlarda yayılacak kötü ve yaramaz haberlere işarettir.

Bekâr bir kimsenin kanalın bostan ya da tarlasına aktığını görse, evleneceğine işarettir.

Rüyada bir su kanalını yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, darlıktan selâmete ermeye işarettir.

Rüyada kanal, bekçiye ya da devletin mali işlerine bakan kimseye işarettir, içinde su bulunan kanal kolaylığa, susuz kanal zorluk ve güçlüğe işaret eder. Eğer kanaldan akan su kirli ise hastalığa, temizse mutlu ve rahat bir yaşama işarettir.

 

Bir yanıt yazın