Rüyada Kamet Görmek

Rüyasında namaz kılmak için kamet getirdiğini (oku­duğunu) gören kimse, vadini (verdiği sözü) yerine getirece­ğine, istek ve arzularının yerine geleceğine (muradına ere­ceğine), sıkıntıları varsa, ondan kurtulacağına işarettir.

Rüyasında kapı ve taht üzerinde kamet getirdiğini (kamet okuduğunu) gören kimse, ölür veya öleceğine işaret eder.

Hapiste olan bir kimse, rüyasında namaz için kamet ge­tirdiğini ve sonra da namazını ayakta kıldığını görse, gör­düğü bu rüyası, onun hapislikten kurtulacağına işarettir.

Esnaflık ve ticaret yapan bir kimse, rüyasında kamet ge­tirdiğini görse, rüyayı gören o kimse, ticari alış verişinde, ticari işlerinde, doğru ve hüsnü niyet sahibi bir kimse olarak ismi saygıyla anılır, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında ezan okuyup kamet getirdiğini gören kimsenin bu rüyası, onun sünnet-i seniyyeye uyan, peygamberimi­zin yolundan kıl kadar bile ayrılmayan, akidesi düzgün ve inancı sağlam bir kimse olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada namaz için kamet ettiğini görmek, vaadini j/erine getirmeye, arzu ve muradın hasıl olmasına ve zor durumda olan kimsenin kurtuluşuna işaret eder.

Yine rüyada ezan okuyup kamet getirdiğini görmek, sünnet-i seniyyeye tâbi olmaya, bidatlerden kaçmaya işaret eder.

Rüyada ezan okumak, şan ve şerefe, izzet ve ikbale de işarettir.

Bir kimsenin kamet ettiğini görmesi, vaadini yerine getirmesine, arzusunun yerine gelmesine ve zor durumda olan kimsenin kurtuluşuna işarettir.

Kapı ve taht üzerinde kamet getirdiğini gören kimse ölür.

Hapisteki kimsenin namaz için kamet getirdiğini ve namazını ayaklakıldığını görmesi, hapislikten kurtulmasına alamettir. Hapis olmayan bir kimse kamet getirdiğini görse, alış veriş ve namaz işinde hüsn-ü niyetle anılır.

Bir yanıt yazın