Rüyada Kalça Görmek

Rüyada kalça görmek, erkeğin hanımından olan mal ve mülke işaret eder. Rüyada görülen kalça, mala, kazan­ca, menfaate işarettir, diye yorumlamış rüya yorumcuları.

Bir kimse, rüyasında kendi kalçasının büyüdüğünü veya büyümüş olduğunu görse, gördüğü bu rüyası, onun hanı­mının zengin ve çok malı olduğuna ve ondan fayda ve ya­rarlanacağına, hanımın malından hayır ve menfaat göre­ceğine işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında kalçalarının küçüldüğünü veya küçülmüş oldu­ğunu görmek, onun (rüyayı görenin) hanımının fakir olaca­ğına veya hanımının malının olmadığına veya az olduğu­na, ondan bir menfaat göremeyeceğine işaretle tabir edilir.

Rüyasında kalçalarının çamurlandığını gören kimsenin gör­düğü bu rüyası, onun (rüyayı gören kimsenin) haram para eline geçer, kazancına haram karıştırır, haram yer veya haram yiyeceğine işaretle yorumlanır.

Bir kimse, kalçasında yara ve çıban gibi bir şeyin çıktığını görse, bu rüyası, onun geçim sıkıntısı çekeceğine ve rızkı­nı kazanmak için çok zahmet çekip yorulacağına işarettir.

Rüyada bir adamın kendisine kalçasını gösterdiğini görmesi, o adamın rüya sahibine büyük bir ziyafet çekeceğine işarettir.

Rüyada bir adamın kalçasını görmek, o adamyüzünden çok kötü bir hale düşeceğine, eğer kalçasını gördüğü kimse tanımadığı bir kimse ise, hiç beklemediği bir yerden zarar görüp, perişan olacağına işaret eder.

Kişinin rüyada kalçası üzerinde süründüğünü görmesi, âciz ve çaresiz kalmaya işarettir.

Rüyada büyük kalça, erkeğin hanımının malıyla tabir edilir. Eğer gördüğü kalça çok büyük ise, hanımının malı çok olur.

Kalçanın büyük olduğunu gören kimse, hanımının malıyla yükselir ve onun malından kocasına bir hayır erişir.

Bir kimse rüyada bir adamın kendisine kıçını açtığını görse, o adam o kimseyi faydalı ve yağlı yemeklerle besler, sonra ondan yüz çevirir.

Bir kimse bir adamın kıçını görse, o kimse o adam yüzünden perişan bir hale düşer. Eğer kıçını gördüğü kimse tanımadığı birisi ise, o kimse asla hatırına gelmediği ve tahmin edemediği bir yerden perişanlığa uğrar.

Kıç üzerinde süründüğünü gören kimse, aciz ve çaresizdir.

Bir yanıt yazın