Rüyada Kalbur Görmek

Rüyada görülen kalbur, iyiyi kötüden, kötüyü de iyi­den ayırt eden, iyiyi kötüden ayıran akıllı bir kimseye işa­ret eder. Bu akıllı zeki kimse, ilmiyle, bilgisiyle ve engin sezişiyle güzeli çirkinden, yararlı olanı yararsız olandan ayırıp temizler. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden tefrik eder (ayırır). Rüyada görülen kalbur böyle bir kimseyi temsil eder, böyle bir kimseye benzer bir işaretle yorumlanır.

Kalbur, kalbur haline gelen şeylerin tozunu toprağını temizler, işe yarayanları üzerinde (kalburun içinde) bırakır, yaramayan­ları da dışarı silkeleyip atarak temizler.

Rüyada kalbur görmek, şeref ve itibara, ilim ve irfana; hakla batılı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırmaya işarettir. Kalbur görmek, söz ve işi birbirinden ayıran, birini diğerine üstün alan, kazanç ve ticaretinde olgun ve namuslu davranan bir kişiye işarettir. Bazen de dikkatli bir hizmetçi, sadık bir eştir. Kendi için bir şey kalburladığını görmek, hayır ve menfaate ulaşacağına işaret eder.

Rüyada kalbur görmek, ilme, iyiyi kötüden ayırmaya, izzet, rütbe ve hak ile batılın arasını ayırmaya yorumlanır.

Kalbur, söz ve işi birbirinden ayıran ve tercih eden kazanç ve ticaretinde takva sahibi bir kimsedir.

Bir kimseye rüyada bir şey vadedilse ve vadeden şahıs da o kimseye bir kalbur verse, o kimsenin sözünde durmadığına yorumlanır. Çünkü kalbur suyu tutmaz.

Bu inceliklerden dolayı olacak ki, ünlü rüya tabir ve yo­rumcuları (bilimcileri):

Rüyada görülen kalburu veya rü­yada kalbur görmeyi ilme (ince seziş bilgisine), iyiyi kötü­den ayırmaya, sarrafa, söz ve işi birbirinden ayıran, tercih eden, kazanç ve ticaretinde takvayı seçen (tercih eden) seç­kin kimseye işaret olarak yorumlamışlardır.

Mağribi’nin tabir ve yorumuna göre,

Rüyada görülen kal­bur (veya rüya da kalbur görmek), dört şekilde tabir edilir (yo­rumlanır): 1. Namuslu ve gayretli, çalışkan, hayrı şerden, iyiyi kötüden ayırt eden bir hizmetçi, 2. Müşfik (şefkat dolu), iyi kalpli bir dost, 3. Muti (itaatkar) söz dinleyen nasihat tu­tan bir talebe, 4. Akıllı (zeki) bir arkadaş (arkadaşlığın gereği­ni yerine getiren iş gören gerçek bir yardımcı). Evet işte rüyasında kalbur gören kimse, bunlardan birine ulaşabilir, bunlar­dan birine sahip olabilir, şeklinde rüyasını yorumlayabilir.

Bazı yorumculara göre;

Rüyada kalbur görmek, sadık bir zevceye (hanıma), dikkatli ve gayretli, her konuda sadık bir hizmetçiye işarettir, şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında kalbur gören kimse, bunlardan birine sahip olma mutlulu­ğuna erebileceği işaretini almış demek olur.

Rüyada Kalburun Yırtıldığını Veya Kaybolduğunu Görmek

Rüyasında kalburunu kaybetmiş olduğunu veya kalburunun yırtıldığını, yırtılmış olduğunu gören kimse, hizmetçisini, yardımcısını veya hanımını kaybeder veya kaybedeceğine (yani onların vefat edeceğine) işaretle yorumlanır. Ayrıca da, iyiye tabir edilmez.

Rüyasında halk için (insanlar için) bir şeyler kalburladığını, kalburluyormuş olduğunu gören kimse, halka, o insanlara faydalı ve yararlı bir kimse olduğunuza veya olacağınıza işarettir, şeklinde tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında kendi işlerini kalburladığını, kalburlu­yormuş olduğunu görmesi, bu onun (rüyayı görenin) bir hayra, hayır ve menfaat göreceği bir şeye kavuşacağına işaretle yorumlanır.

Bazen rüyada kalbur görmek, kuyumcuya, söz ve işi birbirinden ayıran ve tercih eden kazanç ve ticaretinde takva sahibi kimseye işarettir.

Rüyada kalburla bir şey çalkalayanı görmek, ilmiyle, emir ve nehyederek hak ile batıl arasını ayıran kimseye işaret eder.

Kendine bir şey vaat edildiği halde, vaat edilen şeyin yerine kalbur verildiğini görmek, söz veren kimsenin sözünden caymasına işarettir.

Rüyada kalbur yahut elekle bir şeyi elediğini görmek hak ile batılı birbirinden ayırmaya delâlet eder.

Bir yanıt yazın