Rüyada Kağıt Görmek

Rüyada kağıt görmek, isteklerinizin gerçekleşeceği­ne işaret olarak yorumlanır.

Mavi kağıt doğru haber, kahverengi kağıt neşe ve gözyaşı, kırmızı kağıt keder ve saadet, beyaz kağıt aşk, sarı kağıt nikah işaretidir.

Bir kağıdı uçarken görmek, aile ara­sından veya komşulardan bir ölüm haberi alacağına, karalanmış kağıt görmek, aşk, sevgi ve nikah, ayrıca gazetecilikte başarılı olma ya işarettir. Kirli kağıt görmek, paranızı kaybedeceğinize ve gözya­şı dökeceğinize işaret eder. Size birisinin bir kağıt verdiğini görme birisinden bir isteğiniz olacağına, size bir beyaz kağıt verildiğini, bulduğunuzu veya aldığınızı görmek, işinizin yoluna gireceğine, elinize para ve mal geçeceğine, yazılı kağıt aldığınızı,bulduğunuzu görmek, bir haber alacağınıza, muradınıza ereceğinize işlerinizde tedbirli ve uyanık olmanız gerektiğine işaret olarak yorumlanır. Rüyanızda kağıtçı görmek, hilekâr bir adamla yorumlanır.

Rüyasında bir kağıt üzerine yazı yazdığını görmek, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar eder, bu sebeple de rüyayı gören kimsenin etrafındaki kimselerle arasının açılacağına işaret eder, şeklinde tabir olunur. Bazı kere de, mal el­de eder, zengin olur. Fakat arzusuna isteklerine kavuşa­maz şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir kimseye beyaz bir kağıt verdiğini görmek, mal elde etmek, işinde ve mesleğinde ilerlemeye veya dilek ve muradına kavuşmaya işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar etmesine işarettir.

Bazı tabirciler, katip hayrete düşmüş, üzüntülü, kederli ve Allah tarafından hidayete eren, üzüntü ve kederinden kurtulan kimsedir, dediler.

Bir milletin işlerinde şüphe eden ve hakikatin meydana çıkma¬sını arzu eden kimse, elinde bir kağıt bulunduğunu görse, işin hakikati o kimse için aydınlığa kavuşur.

Bir kimse elinde bir kağıt görse, o kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.

  • Rüyasında kendisine beyaz yazısız (yazılmamış) bir kağıt ve­rildiğini gören kimse, para elde edeceğine işaret eder.
  • Rüyasında mavi bir kağıt görmek, doğru bir haber alacağı­nıza işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyada beyaz yazılı kağıt görmek, ilim ve sanat sahibi ola­cağınıza, iyi, temiz huylu bir kimse olduğunuza işarettir.
  • Rüyasında bir kağıdın uçtuğunu gören kimsenin bu gördü­ğü rüyası, ailesinde veya komşusunda bir ölüm haberi alacağına işaret ile yorumlanır.
  • Rüyasında resmi bir kağıt aldığını görmek, iyi bir haber ala­cağınıza işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen kâğıt, halis Müslüman için ilim ve hikmete; fâsık için tövbeye; fitne ve fesat ehli için cehalet ve çirkinliğe işaret eder.

Rüyada görülen kağıt, mala ve nakit paraya da işarettir.

Bazen de kâğıt görmek, üzüntü ve sıkıntının gideceğine işaret eder.

Rüyada üzeri yazılı kağıt ve sayfa görmek, onu gören kimse için yemine işaret eder.

Rüyada kendine kağıt verildiğini görmek, hacetinin giderilmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada elinde kâğıt olduğunu görmesi, ihtiyaçlarının giderileceğine ve işinin görüleceğine işaret eder.

Rüyada görülen senet, tapu senedi ve diğer matbu resmi kağıtlar, mahiyetleri biliniyorsa, insan için lehte yahut aleyhte bir duruma işaret eder.

 

Bir yanıt yazın