Rüyada Kafes Görmek

Rüyada pencere kafesi görmek, kıskanç olduğunu­za ve sır sakladığınıza işaret sayılır. Kuş kafesi görmek, bir hiley­le birini aldatmayı düşündüğünüze yorumlanır.

Rüyada kafes görmek, iyi değildir. Kafes görmek, zin­dan, hapishane, keder ve sıkıntıya işaret eder. Bazı yorumculara göre kafes görmek, evlenmeye veya bir ev almaya işaret eder şeklinde tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında tavukların barındığı veya kuş cinsinden bir şeyin barındığı bir kafes aldığını görse, o kimsenin bu gördüğü rüyası, bir ev satın alacağına işaretle yorumlanır. Tavukla­rını o aldığı kafese koyduğunu görse, ailesini, çoluk çocu­ğunu o satın aldığı eve taşır veya taşıyacağına işaret eder.

Rüyasında bir kafese başını sokup sokaklarda dolaştığını gören kimse, satın aldığı veya öncelerden bulunan evini satar veya satacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında kafes gören kimsenin, işleri çıkmaza, müşkül bir duruma girer, işleri zorlaşır, işleri bozulur. Bu sebepten sıkıntıya düşer veya düşeceğine işaret eder.

Uykuda görülen kafes, zahmet ve meşakkate, üzüntü ve kedere, sıkıntıya düşmeye işaret eder demişlerdir. Bazıları da, küçük çocuklar için beşiğe işaret eder.

Rüyada kafes görmek, bazen de eve işaret eder denilmiş­tir. Bu nedenle rüyada bir kafes ve bir de tavuk aldığını görmek, bir hizmetçi almaya işaret eder demişlerdir.

Rüyada görülen kafes, hapse, bazen, küçük çocuklar için beşiğe işarettir. Kafes, evdir. Başını bir kafese sokarak sokaklarda yürüdüğünü gören kinişe, evini satar. Kafes, işlerin zorlaşmasına ve işlerde durgunluk yaşanmasına işarettir. Kafes evlenmek anlamına da gelir. Kafes rüyası pek de iyi sayılmaz. Boş bir kafes yaklaşan sıkıntılı bir durumu, bir sorumluluğu belirtir. Bu kafes koşulların da güçleşeceğini haber verir. Kafeste bir kuş varsa o zaman zorluklardan sonra rahatlık başlayacak demektir.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir tavuk veya kuş kafesi satın aldığım görmesi, eve işarettir. Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse, bir ev sa­tın alır ve alacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında başını kafese sokarak sokakta yürüdüğünü görmek, kendisine ait bir evi (evini) satacağına işarettir. Rüyada içi boş bir kafes görmek, sevince ve feraha ermeye işarettir demiştir.

Riyada kafes görmek, işlerin müşkilata düşmesine, hapse, üzüntü ve kedere işaret eder.

Bazen rüyada kafes görmek, küçük çocuklar için beşiğe işaret eder.

Rüyada görülen kafes, ev ile de tabir olunur.

Rüyada görülen kafes, evlenmeye de işarettir.

Bir yanıt yazın