Skip to Content

Rüyada Kaf Suresi Görmek

Rüyasında Kaf suresini veya ondan bazı ayetler okuduğunu veya dinlediğini görmek, rızık bolluğuna, bol rızka ve zenginliğe işaretle tabir olunur.

Ünlü yorumcuların yorumlan ise şöyledir:

Nablusi’nin yorumu,

rüyasında bu sureyi okuyan veya dinleyen kimse, peygamberlerin yaptığı amelleri (ibadetleri) yapmaya mu­vaffak olur, onların ilmini öğrenmeye mazhar olur, hayır­lara kavuşur, rızkı bol olur ve olacağına işarettir.

İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyasında Kaf suresini okuyan ve dinlediğini gören kimse, verdiği sözünde durur, kendisine bütün hayır kapıları açılır veya açılacağına, sağlam bir imana kavuşur veya kavuşacağına işaret eder.