Rüyada Kabristan Görmek

Rüyada kabristan görmek, değişik şekillerde yo­rumlanır.

Rüyada kabristan görmek, bazen ölümü hatırlamak, ağla­mak ve dünya dan ilgiyi keserek ahirete yönelmek ile tabir olunur. Bazen de işlemiş olduğu hata ve kusurlarından pişman olup tövbe edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisini kabristanda geziyor gören kimsenin bu rüyası, kendisinin fakirleşeceğine veya kendisinin hır­sızlar tarafından soyulacağına işaretle tabir olunur.

Ünlü Yorumcu Nablusi’nin yorumuna göre:

Rüyada kab­ristan görmek, korkan ve korku içinde olan insanlar için, emniyete ereceklerine işarettir. Korkusuz halde bulunan, korkusuz yaşayan insanlar için ise, korkuya ve korkacak­ları bir olayla karşılaşacaklarına işarettir.

Bazı kere rüyada kabristan görmek, korkuya ve ümitli ol­maya işarettir. Veya yolunu sapıttıktan sonra, tekrar hidayete (doğru yola) dönmeye veya dönüleceğine işaretle tabir olunur demiştir.

Rüyada kabristan görmek, bazı kere de, ölüme işarettir. Çünkü kabristan ölenlerin evidir, demiştir.

Kişinin rüyada kabristan görmesi, vaaza, Kur’ân-ı Kerim okumaya, ağlamaya, ibrete, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alâkayı kesip âhirete yönelmeye işaret eder.

Yine rüyada kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yiğitlerine işaret eder.

Bazı kere de İslâm kabristanı görmek, Müslüman askerlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına alâmettir.

Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyete; korkusuz halde olanlar için de korkuya işarettir.

Rüyada kabristanı görmek, korku ve ümite, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir.

Rüyada kâfirlere ait kabristanı görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bidat yerlerine, tenha ve ıssız hapishaneye işaret eder.

Rüyada görülen kabristan, tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve mâsivadan fariğ olmaya ve ağlamaya işaettir.

Bazen rüyada görülen kabristan, ölüme işarettir.

Bazen de rüyada görülen kabristan, kâfirlerin ve ehl-i bidatin evlerine ve zımmilerin mahallesine işarettir.

Bazı kere de rüyada görülen kabristan, fesat ve helâk edici ameller ile kendilerine zayıflık gelmiş olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoşların bulunduğu meyhanelere, namaz kılmayan ve Allah’ı (c.c.) zikretmeyen Allah için hiçbir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir.

Bazen rüyada görülen kabristan, hapis kimseye işarettir.

Rüyada hasta kimsenin kabristana girdiğini, orada bir bina yaptığını görmesi, hastalıktan kurtulmayarak âhirete göçebileceğine işaret eder.

Rüyada kabristana girdiğini orada korku ile ağladığım veya Kur’ân-ı Kerim okuduğunu yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görmek, hayırlı kimselere, zikir meclislerine, ibadet ve taata nâil olmaya işaret eder.

Rüyada ezan okuyarak kabristana girdiğini görmek, vaaz ve nasihattan anlamayan kimsece öğüt vermeye işarettir.

Rüyada kabristan görmek, korku ve emniyettir. Rüyasında bir kabristana girip orada bir ev yapmış olduğunu gören hasta ise vefat eder. Ayrıca kabristan görmek, vaaza, Kuran okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alakayı kesmeye işarettir. Bazen kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere işarettir. Kabristanı görmek, korku ve ümide, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir. Bazen kabristan, hapis kimseye işarettir. Kabristana girdiğini, özellikle orada bir bina yapmış olduğunu gören kimse hasta ise bu hastalığından vefat eder. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse, bir tecrübe ve imtihandan geçer.

Bir yanıt yazın