Rüyada Kabir Görmek

Rüyada kabir görmek, yapılan hata ve kusurdan piş­manlık duyulacağına (tövbe edileceğine) işaret eder. Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre işaret eder. Bazen rüyada kabir görmek, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yerler, zevce ve hapishanelere işaret eder.

Rüyada görülen kabir rüyası, görenin ve görülen kabrin durumuna göre değişik şekilde yorumlar meydana getirir.

Rüyada kendisinin kabirden çıktığını gören kimse, zorluk­tan ve çektiği darlıktan kurtulacağına işarettir veya hapis­ten kurtulmak, hapishaneden çıkacağına işarettir. Rüyada bir kabirden çıktığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya veya hastalıktan şifâ bulmaya işaret eder.

Rüyasında bir kimseyi kabre koyduğunu gören kimse, o kimseyi bir kötülüğün içine sokacağına işaret eder.

Rüyasında kendisi için kabir kazdığını gören kimsenin bu rüyası, kendisi için bir ev yapacağına işaret eder.

Rüyasında tanınmayan ve bilinmeyen (meçhul) bir mahal­de (yerde) birkaç tane kabri bir arada görmek, bu rüyası, rüyayı gören kimsenin, münafık (iki yüzlü, dönek ve yara­maz) kimselerle karşılaşacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kabir toprağını, bir kabrin üzerindeki topraklan düzelttiğini gören kimsenin bu rüyası, onun zengin olaca­ğına, mal mülk edineceğine veya eline mal ve para geçe­ceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlıkta bulunduğunu görmek, bir suçtan dolayı aranmakta olduğuna işarettir. Bir mezarlıkta bir cenazenin gömüldüğünü görmek, bir suçtan dolayı tutuklandığı yerden tahliye edileceğine işarettir. Büyük bir mezarın üzerinde ayakta durduğu ve mezar taşındaki yazıları okuduğunu görmek, büyük bir günah işlediğine işarettir. Rüyada bir mezar satın alarak, ölmeden önce kendi mezarını yaptırıp üzerine adını yazdırdığını görmek, bir tanıdığının evleneceğine işarettir.

Rüyada bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettirdiğini görmek, kendisinin veya çocuklarının o mahallede bir ev yaptıracaklarına işaret eder. Kendi evinin çatısında bir mezar kazmak, ömrünün uzunluğuna işarettir. Kabir, evle tabir olunur. Rüyasında ölmediği halde gömüldüğünü görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Bilinmeyen bir yerde, birçok mezarlar görmek bir takım kötü insanlara işarettir. Üzeri örtülü olmayarak mezarda olduğunu gören, uzun bir yolculuğa çıkar. Bir mezarda olup melekler tarafından sorguya çekildiğini görmek bir meseleden dolayı mahkemeye düşer. Onlara doğru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur.

Rüyada Kabre Konulduğunu Görmek

Rüyasında kendisinin bir kabre konulduğunu gören kimse, bir eve sahip olur, yani kendisine bir ev edinir veya bir ev satın alır veya bir ev yaptırır, şeklinde tabir olunur. Rüyada kabre konulduğunu görmek, sıkıntı ile tabir olunur.

Rüyasında bir kabre girip çıktığını gören kimse, bir tutuklunun (bir mahpusun) iftirasına uğrar veya uğrayacağına işa­retle tabir olunur.

Bazı rüya yorumcularına göre:

Rüyasında kendisinin bir başka kimse tarafından kabre sokulduğunu gören kimse, kendisine o kabre sokan kimseden bir zarar geleceğine işarettir. Yani, rüyayı gören kimseye o bir kişiden bir zarar veya bir tehlikeli hareket geleceğine işaretle yorumlanır.

Yine bu yorumculara göre, rüyasında kendisinin bir kabre konulduğunu veya bir kabir içine bırakıldığını gören kim­senin bu rüyası, kendisinin (rüyayı görenin), bir ev alacağı­na veya bir ev yapacağına, yani kendisine ait bir ev edine­ceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisinin kabir içinde bulunduğunu ve üzerine toprak atılarak örtüldüğünü gören kimse, mal, mülk sahi­bi olarak zengin olur veya zengin olacağına işaret eder.

Rüyasında kendisinin mezarlıkta kabir toprağı kazdığını gören kimse, uzun ömürlü olur veya gördüğü bu rüyası, onun ömrünün uzadığına ve uzun ömürlü bir yaşam süre­ceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir kabrin üstünde yemyeşil çimenlerin ve yeşillik içinde bir kabir görmek, o kabirde yatan kimsenin Allah Teala’nın rahmet ve merhametine kavuşmuş olduğuna işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında kendini kabristanda, kabirler arasın­da dolaştığını görse, onun (rüyayı görenin) bu rüyası, iyiye yorulmaz. Bu gördüğü rüya iyi bir rüya değildir. Bu gördü­ğü rüya onun iflas edip fakirleşeceğine, yoksullaşacağına işaret olarak yorumlanır.

Bazı kere de, rüyasında kendisinin kabirde olduğunu gören kimse, kedere ve sıkıntıya düşer veya düşeceğine işaretle tabir olunur demişlerdir.

Bekâr bir kimsenin rüyada kabir kazdığını görmesi, hile ile bir kadın ile evleneceğine işâret eder.

Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir günâh işlemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabir, âhiret evine işâret eder.

Rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabire girdiğini görmek, o kimsenin ecelinin yakın olmasına işârettir.Eğer o kabire girmezse, bu rüyanın sahibine bir zararı yoktur.

Rüyada bir kabir satın aldığını fakat içine girmediğini görmek, evlenmeye işârettir.

Bir kabrin biryerden diğer biryere gittiğini görmek, kabir sahibinin evlat ve torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına işârettir.

Rüyada tanınan kabirler görmek, hakkın emrine; meçhul kabirler görmek de münafık bir kavme işârettir.

Bir kimsenin rüyada dam üstünde, çatı vs. gibi yerlerde kabir kazdığını görmesi, uzun ömre işâret eder.

Rüyada kabirleri ziyaret ettiğini görmek, hapishaneyi zyaret edeceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kabirler üzerine yağ- muryağdığını görmesi, o kabirdekilere Allah’ın rahmetinin tecelli ettiğine işârettir

Rüyada bir kabri mesken yaptığını görmek, rüya sahibinin orada ikamet etmesine işârettir.

Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdığını veya kendisi için bir kabir kazıldığını görmek, rüya sahibinin o şehirde bir bina yapacağına veya o şehirde ikamet edeceğine işârettir.

Rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapadığını görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına ve daima sıhhatte olacağına işâret eder.

Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini görmek, rüya sahibine üzüntü ve keder erişmesine veya işlerinde sıkıntya düşmesine yahut hapsedilmesine işârettir.

Rüyada dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içine defnedilmiş olduğunu görmek, bir kadınla nikahlanmaya işâret eder.

Rüyada bir ölünün kabrini açtığını görmek, o ölününyol ve mesleğini talep etmeye ve onun yolunca gitmeye işâret eder. Eğer o ölü âlimse, rüya sahibi ilim ve hikmete nâil olur. Eğer zengin ise, o kimseye mal ve zenginlik erişir.

Rüyada kabrinde ölüye rastlamak ve onun diri olduğunu görmek, o kimseye erişecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetinde doğru olduğuna işârettir.

Rüyada esasen ölmüş birini kabirde ölü bulmak, arzu ve isteğine kavuşamamaya işârettir.

Rüyada Rasûlullah’tan mübarek kabrini açtığını görmek, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) unutulmuş olan bir sünnetini ihya etmeye işârettir. Ancak Rasûlullah in kemiklerine kavuşuncaya kadar kabrini açsa veya onları kıracak olsa, sünnet işliyorum zehabı ile bidatlere sapmaya ve dinde aşırı gitmeye işâret eder.

Tanımadığı ölülerin kabirlerinden sıçrayıp kalktıklarını ve evlerine doğru gittiklerini görmek, umut edilmeyen güzel şeylerin gerçek- leşmesineyahut rüya sahibinin oturduğu şehir halkından şerli kimselerin Müslüman olmasına işârettir.

Rüyada bir kâfirin veya bidat ehli bir kimsenin yahut zımmilerden birisinin kabrini açtığını görmek, rüya sahibinin sapıkların yollarında gitmeyi arzu edeceğine veya hile ile haram mal sahibi olacağına.işârettir. Eğer kabri açtığında murdar ve pis kokulu bir leşe veya siyah bir çamura ya da çokça insan pisliğine rastla- sa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavuşmasına işârettir.

Rüyada üzeri örtülü olmayarak kabre konulduğunu görmek, uzun bir yolculuğa işâret eder. Ve o kişi bu seferde hayır ve menfaate nâil olur.

Kendi mezarı üzerinde ayakta durup kendine baktığını görmek, rüya sahibinin günâhlarından kurtulmasına işaret eder.

Bir yanıt yazın