Rüyada Islık Çalmak

Rüyada ıslık çalan kimse, kötülerin ahlakıyla ahlaklanır. Alkışlamak da aynı anlama gelir. Bazen de ıslık çalmak sarılığa, hastalanmaya işarettir. Yoksulların işsiz kalması anlamına da gelir. Rüyada gece vakti çalınan ıslık, hayra alamet değildir.

Rüyada ıslık çalan kimse, müşriklerin ahlakıyla ahlaklanır. Alkışlamanın yorumu da, böyledir. Bazan da rüyada ıslık çalmak, sararmayı gerektiren hastalığa yahut yoksulların işsiz kalmasına yorumlanır. Çünkü bu, halkın uğursuz gördüğü şeylerdendir.

Rüyada duyulan ıslık sesleri çeşitli şekillerde yorum­lanır. Gece vakti çalınınan ıslık iyi değildir. Tiz ıslık rüyayı görenin umulmadık bir zamanda para kaybedeceğine, kalın ıslık rüyayı görenin yakınlarına karşı daha nazik ve anlayışlı davranması ge­rektiğine, rüyada ıslık çaldığınızı işitmek kötü bir davranışınız do­layısıyla ikaz edileceğinize endişesiz bir ortama gireceğinize, ıslık çalmak, gam ve kedere düşeceğinize, ıslık çalındığını duymak uğursuz ve keder verecek bir haber alacağınıza işarettir. Rüyada ıslık çalmak, kötü ve haksız işlerle ve zorbalıkla yararlanma yolunda olmakla yorumlanır. Yani bu rüya ahlak bozukluğuyla tabir olunur.

Rüyada ıslık çalan kimse, müşriklerin ahlâkyla ahlâklanır. Alkışlamanın tabiri de böyledir.

Rüyada ıslık çalmak, kötü bir habere de delâlet eder.

Bazen de ıslık çalmak, sarılık hastalığına, yahut yoksulların işsiz kalmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın