Rüyada Haber Vermek

Kişinin rüyada gizli kalması gereken herhan­gi bir şeyi açığa (ortaya) çıkarmak maksadıyla haber verdi­ğini görmesi, malını, parasını, israf edeceğine ve kendisi­nin sorumlu olduğu emaneti veya emanetleri ehil (layık) olmayan kişiye veya kişilere vermek gafletinde (yanlışlığın­da) bulunacağına ve dolayısıyla pişmanlığa işaret eder.

Rüyada iyi bir haber aldığını görmek, aşk ve muhabbete işâret eder.

Rüyada iyi bir haber veren kişiyi görmek, o kişi tarafından korunmaya işâret eder.

Rüyada kendisine bir haber verildiğini gör­mek, sevineceği bir haber alacağına işâret eder.

Rüyada bir ölü veya bir çocuk tarafından, kendisine haber verildiğini görmek, verilen haberin aynen çıkmasına işâret eder.

Rüyada gizli bir şeyi haber vermek, ihane­te, ilim ve hikmeti ehil olmayanlara vermeye işârettir.

Rüyada kötü bir şeyi haber vermek, ikaz ve uyarıya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gizlenmesi icap eden şeyi haber verdiğini görmesi, malını israf et­meye işâret eder.

Rüyada Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi, Allah Teâlâ^ya şükret- meye ve verdiği nîmete hamd etmeye işârettir.

Rüyada hayırlı bir şeyden haber almak ya­hut vermek, müjde ve sevince işâret eder.

Rüyada Allah’ın kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi, Allah’a şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye yorumlanır.

Bir cevap yazın