Rüyada İnsan Eti Görmek

Rüyada insan eti yediğini görmek, mala zenginliğe işaretle yorumlanır denmiştir. Rüyasında bir insanın etin­den yediğini gören kişi, o kişinin malından yiyeceğine işa­ret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada bir insanın etini görmek, o insanın gıybetini yapmaya işârettir.

Rüyada bir ölünün etini yediğini görmek de, gıybet yapmaya işâret eder.

Rüyada bir insanın etini kopardığını ve yediğini görmek, o kimsenin malından yemeye işâret eder.

Rüyada bir insanın etini iştahla yediğini ve kopardığı yerden kan aktığını görmek, isteme­den büyük servete nâil olmaya işâret eder.

Yine rüyada insan eti görmek, düşmana galip gelmek ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada kendi etinden yediğini görmesi, onun büyük bir servete, sayısız bir mala kavuşacağına işa­ret eder demişlerdir. Rüyada kendi etini yediğini görmek, zina yapmaya da işâret eder. Yine rüyada kendi vücudunun etini yediği­ni görmek, kendi kazancından ve elinin eme­ğiyle meydana getirdiği şeyden yemeye işârettir.

Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte veya parça parça kesilipyere düştüğünü görse, bu rüya, o kişiye arız olacak şiddetli bir azaba yahut tutulacağı bir hastalığa işârettir.

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise sıhhat bulur.

Bir kimse rüyada kendi etinin noksan oldu­ğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluğu­na veya hastalığına yahut kendi durumununya da ticaretinin noksanlığına işârettir.

Abid ve zâhid bir kimse rüyada kendi eti­nin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur.

Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse, o kimse malının kazancını yer. Sermayesini bırakır. Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse, sermayesini zayi eder veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.

Rüyada düşmanının etinden yediğini gör­mek, ona karşı zafer bulmaya işâret eder.

Rüyada bir kadının diğer bir kadının etini yediğini görmesi, o kadının diğer kadınla sevi­cilik ettiğine işârettir.

Bir yanıt yazın