Rüyada İnsan Dişi Görmek

Rüyada görülen dişler, kişinin ev halkına ve akrabalarına işâret eder.

Bazen rüyada görülen diş, rüya sahibinin millet ve kabilesinin en büyüğü ve en hayırlısı­na işâret eder.

Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işâret eder.

Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve er­kek evlada işârettir.

Bazı kere de rüyada görülen dişler, mala, binilecek hayvana, hayvanlara, kiraya verilen eve ve tarlaya, hububata, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye işârettir.

Dişler, emanet ve gizli şeylere de işâret eder.

Rüyada dişlerin küçüklüğü, güzellik ile; büyüklüğü de müjde ve beşaret ile tabir olunur.

Yine rüyada diş görmek, akraba ve ehl-i beyt, mal, menfaat, gam ve keder, akrabadan ayrılık, zarar ve hasar ile tabir olunur.

Bazen diş görmek, yıllara ve Efendimiz’in (s.a.s.) güzel söz ve davranışlarına işâret eder.

Bazı kere de rüyada diş görmek, insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işâret eder.

Rüyada üst çenede ve göz hizasında bulu­nan dişler, erkeklere; alt çene ve sakal hizasın­da bulunan dişler de kadınlara işâret eder.

Dişlerde görülen çürüme, düşme yahut kırılma, dişin temsil ettiği yakının başına gele­cek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatı­na; bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mut­lu edecek bir duruma işârettir.

Rüyada dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete işâret eder.

Rüyada dişlerin birinde gördüğü beyazlık ve güzellik ise, o dişinin ifade ettiği kişilerden göreceği ferahlık ve sevince işâret eder.

Rüyada dişlerinden bir tanesinin ağrıdığını görmek, o dişin temsil ettiği akrabadan fenâ söz işitmeye işâret eder. Yine rüyada görülen diş ağrısı, aile birey­leri yahut akrabadan gelecek sıkıntya işârettir.

Bir kimsenin rüyada azı dişlerini görmesi, kavmin büyükleri ve hayırlıları ile tabir olunur; çünkü ağızdaki dişlerin en büyükleri azı dişle­ridir.

Yine rüyada azı dişlerini görmek, rüya sa­hibinin uzak akrabası veya kendisiyle övündü­ğü mal, evlat ya da büluğ çağına erişmeyen çocuklara işâret eder.

Rüyada dişin düşmesi veya kaybolması, dişin temsil ettiği şahıslardan birisi için üzün­tü ve kedere veya rüya sahibinin bir daha göremeyeceği bir şekilde ortadan kaybolma­sına işârettir.

Yine rüyada dişinin düştüğünü görmek, mal ve kendisinde meydana gelen noksanlığa işâret eder.

Rüyada azı dişinin sökülüp koparıldığını görmek, o dişin temsil ettiği akrabalarından birisinin ölebileceğine işâret eder.

Rüyada görülen diş, rüya sahibinin kavim ve kabilesinin büyüğü veya en hayırlısıdır.

Rüyada düştüğü görülen dişler, mal veya kendisinde meydana gelecek noksanlığa yorumlanır. Azı dişleri rüya sahibinin uzak akrabası veya kendileriyle övündüğü mal ve evladı ya da buluğ çağma erişmeyen çocuklarıdır.

Üst çenede ve göz hizasında bulunan dişler erkeklere, alt çene ve sakal hizasında bulunan dişler de kadınlara yorumlanır. Bir kimse, rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete, beyazlık ve güzellik ise, o kimsenin, o dişinin ifade ettiği kimseden göreceği ferahlık ve sevince yorumlanır.

Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını gören kimse o dişin temsil ettiği akrabasından kötü bir söz işitir veya o akrabası ona dişindeki ağrının şiddeti kadar bir muamele yapar.

Bir yanıt yazın