Rüyada İncir Görmek

Rüyada incir görmek değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazılarına göre; rüyada incir görmek, helalinden elde edi­len ve kazanılan mal ve rızka ve menfaat elde etmeye işa­retle yorumlanır denmiştir. Rüyasında incir satın aldığını görmek, çok nimete ereceği­ne ve ucuzluğa işaret eder demişlerdir.

Rüyada incir görmek, mala, rızka, menfa­ate işâret eder.

Bazen rüyada incir görmek, rüya sahibinin zahmetsiz ve meşakkatsiz erişeceği ucuzluk ve bolluğa işâret eder.

Yine rüyada görülen incir, sâlih kimselere, hayırlı insanlara, kolay elde edilen rızka, neşe­ye ve bol nîmete işâret eder.

Bazen de rüyada görülen incir, uğursuz­luk, sıkıntı ve üzüntüye, yüksek biryerden al­çak biryere düşmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada incir görmek, altına işâret eder.

Rüyada mevsiminde siyah incir görmek, hayra işâret eder.

Rüyada beyaz incir görmek, siyah incir görmekten daha hayırlıdır.

Rüyada mevsimsiz görülen incir, rüya sahi­binin kıskançlığına işâret eder.

Bazen de rüyada görülen incir, yemine; syah incir ise rüya sahibinin yemininde yalan­cı olmasına işâret eder.

Rüyada incir aldığını görmek, inciri alan kimse için ucuzluğa ve çok nîmete işâret eder.

Bazı yorumcular, rüyada incir gören rüya sahibinin zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edeceği ucuz ve bol mal ve nimete işarettir demişlerdir.

Rüyada yendiği veya alındığı görülen her incir için rüyayı gören kişinin eline altın ve gümüş geçer. Bazıları da, rüyada görülen incir, altına işarettir demişlerdir. Bu yorumlar Nablusi’ nin kaydettiği yorumlardır.

Rüyada mevsimsiz görülen incir, rüyayı gören kişinin kıs­kançlığına, kıskançlık hastalığı denen kötü bir huya sahip olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır demiştir.

Yine Nablusi’nin yorum ve kaydına göre; rüyada görülen incir, yemin etmeye, eğer görülen incir siyah ise, rüya sa­hibi kişinin yalan yere yemin ettiğine işarettir. Bazen de incir görmek, uğursuzluğa, sıkıntı ve üzüntüye işaret eder. Ve yine yüksek bir yerden alçak bir yere düşmeye de işa­rettir demişlerdir yorumlarında.

Rüyada incir, mala, inciri alan kimse için ucuzluğa ve çok nimete yorumlanır. İncir ağacı, İslam düşmanlarının iltica ettiği zengin çok menfaat 1 i bir kimseye yorumlanır. Çünkü yılanlar incir ağacının kökünde barınırlar. İncir yediğini gören kimsenin nesli çok olur.

İncirden ciiz’i bir şey yemek kolay elde edilen rızıktır. Rüyada yenen veya alman her incir altındır.

İncir ağacının meyvesi ve yaprağının, üzüntü ve pişmanlık olduğunu söyleyenler de vardır. Bundan dolayı bir kimse incir yediğini veya eline geçtiğini görse, o kimseye gelmiş veya gelecek bir husustan dolayı bir üzüntü ve keder isabet eder.

Bazı yorumcular ise, inciri salih kimseler, hayırlı insanlar kolay elde edilen rızık, tam neşe ve bol nimetle yorumlamışlardır.

Mevsiminde siyah incir, hayırdır. Beyaz incir siyahtan daha da hayırlıdır. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlı-ğına yorumlanır.

Rüyada incir, mala, inciri alan kimse için ucuzluğa ve çok nimete işaret eder. İncir yediğini gören kimsenin nesli çok olur. Bazı tabirciler incir, sahibinin, zahmetsiz ve meşakkatsiz erişeceği ucuzluk ve bolluğa işaret eder. İncirden cüzi bir şey yemek kolay elde edilen rızıktır.

Rüyada yenen veya alman her incir için rüyayı görenin eline altın ve gümüş geçer. Bazıları da, incir, altındır, dediler. İncir ağacının meyvesi ve yaprağının, üzüntü ve pişmanlık olduğunu söyleyenler de vardır. Bundan dolayı bir kimse incir yediğini veya eline geçtiğini görse, o kimseye gelmiş veya gelecek bir husustan dolayı bir üzüntü ve keder isabet eder. Bazı tabirciler ise, inciri salih kimseler, hayırlı insanlar kolay elde edilen rızık, tam neşe ve bol nimetle tabir etmişlerdir. Mevsiminde siyah incir, hayırdır. Beyaz incir siyahtan daha da hayırlıdır. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlığına işaret eder. Bazen de incir, yemine işaret eder. Siyah incir ise rüya sahibinin yemininde yalancı olduğunu gösterir. Bazen de incir, uğursuzluk, sıkıntı ve üzüntüye, yüksek bir yerden alçak bir yere düşmeye işaret eder. Bazen de incir yemek, pişmanlığa işaret eder. Yeşil incir hayır ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyasında incir alarak yemesi, maldan para kazanacağına işarettir.

Kirmani’ nin yorumu

Kişinin rüyada gördüğü incir sarı ise, hastalığa, siyah ise, üzüntü ve pişmanlığa işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyada yeşil incir görmek, borca işaret eder demiştir. Mevsiminde tatlı bir incir yediği­ni görmek, iyidir. Hayra işaretle yorumlanır. Kötüye yo­rumlanmaz demiştir.

Rüyada İncir Ağacı Görmek

Rüyada görülen incir ağacı, İslâm düşman­larının iltica ettiği zengin çok menfaatli bir kimseye işâret eder.

Bazen rüyada incir ağacı görmek, zengin 0|an ve insanlara faydalı olan bir kimseye işâret eder.

Rüyada incir ağacına çıktığını görmek, zengin olan ve insanlara faydalı olan bir kimse ile dost olmaya işâret eder.

Rüyada incir ağacının altına oturduğunu ve ağacın gövdesine dayandığını görmek, hayır ve ihsan sahibi bir kimseye iltica etmeye işâret eder.

Rüyada incir ağacının meyvesi ve yaprağını görmek, üzüntü ve pişmanlığa işâret eder.

Rüyada bahçesinde birkaç tane incir ağacı olduğunu görmek, rızka, menfaate ve kolay geçime işâret eder.

Rüyada incir ağacının kökünden kurudu­ğunu görmek, âlim, fazıl ve kerem sahibi bir kimsenin ölümüne işâret eder.

İncir ağacı görmek, yüksek mevki sahibi, zengin ve hayırsever bir zat ile dost olacağınıza işarettir.

Rüyada incir ağacından taze incir toplamak, bir ka­dın tarafından derin bir aşk ile sevildiğinize işaret eder.

İncir Yediğini Görmek

Kuru incir yediğinizi görmek, keder ve endişeye işaret olarak yorumlanır. Taze ve sarı incir görmek veya yemek, hastalığa, siyah incir gam ve kedere, yeşil incir ise borca işaret eder. Bazen de incir yemek piş­manlığa işaret eder şeklinde yorumlayanlar da olmuştur.

Rüyada incirden bir parça yediğini görmek, kolay elde edilen rızık ile yorumlanır demişlerdir.

Rüyada incir yemek, geçimini kolaylıkla kazanabileceğine işarettir. Rüyasında incir yediğini gören kişinin nesli çok olur, neslinin çoğalacağına işarettir demişlerdir.

Rüyada incir yediğini görmek, rüya sahibi­nin neslinin çok olacağına işâret eder.

Rüyada incirden az bir şey yediğini gör­mek, kolay elde edilen rızka işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eline incir geçtiğini veya yediğini görmesi, o kimseye gelmiş veya gelecek bir husustan dolayı bir üzüntü ve ke­der isabet edeceğine işâret eder. İnciri mevsiminde görmek, sevinçli bir habere, sevince işarettir.

Rüyada incir aldığını veya yediğini görmek, alınan veya yenen her incir için rüyayı görenin eline altın ve gümüş geçeceğine işâret eder.

Bir yanıt yazın