Rüyada İnci Gerdanlık Görmek

Bir kadının rüyada gördüğü gerdanlığı, ko­casına ve çocuğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bekar bir erkeğin rüyasında boynunda bir gerdanlık gör­mesi, Kur’an-ı Kerim’i doğru düzgün ve güzel okuyan bir hanımla (kızla) evlenir veya evleneceğine işaret eder şek­linde yorumlanmıştır. Eğer evli ve hanımı da hamile ise, o alim ve hakim olacak bir erkek çocuk doğurur veya doğuracağına işarettir demişlerdir.

Kadınların rüyada inci gerdanlık görmeleri, zînet ve güzelliğe işâret eder.

Yine kadının rüyada inci gerdanlık görme­si, kocası veya çocuğuna işâret eder.

Rüyada inci ve mercanla dizilmiş gerdanlık görmek, incinin temizliği, güzelliği ve çokluğu miktarınca Kur an-ı Kerim’i ezberlemekle be­raber takvaya ve Allah’dan (c.c.) korkmaya işâret eder.

Rüyada gerdanlıkta bulunan değerli taşı görmek, rüya sahibinin amelinin özü ve kavu­şabildiği son noktasına işârettir.

Bir kadın rüyada üzerinde bir veya birçok inci gerdanlıklar bulunduğunu görse, o ger­danlıklarda görülen iyilik ve kötülük, o kadı­nın kocasına veya evinin işlerine bakan kim­sesine veya üzerine emanet olarak aldığı şeylere işâret eder.

Kur’ân öğrenen erkek bir kimsenin, boy­nunda inciden gerdanlık görmesi, Kur an-ı Kerim’i ezberlemesine işâret eder.

Hamile hanımı olan bir erkeğin boynunda inciden gerdanlık görmesi, hanımının âlim veya hakim olacak bir erkek çocuk doğurma­sına işârettir.

İslam hukukunu öğrenmeye çalışan bir kimsenin, boynunda inciden gerdanlık görme­si, İslam hukukunu tahsil etmesine işâret eder.

Bir yere söz vermiş kimsenin, boynunda inciden gerdanlık görmesi, sözünü yerine ge­tirmesine işâret eder.

Bir kimse üzerinde bir takım gerdanlıklar olduğunu ve onları takmaktan âciz kaldığını görse, o kimseye ilmin gerektirdiği gibi amel etmekte usanç gelir.

Bir kimsenin rüyada üzerinde bir veya iki kelep inci olduğunu görmesi, o kimsenin hafız olmasına işâret eder. Dininde doğru, emin, ibadet ehli ve takva sahibi ve o kimsenin dince güzellik ve kemali de, o inci keleplerinin gü­zellik ve ziyası kadar olur.

Rüyada muhtelif diziler bir araya gelse onlardan mücevheratla ilgili diziler Kur’ân’ a; inci dizileri Rasûlullah’ın (s.a.s.) sünnetlerine ve diğer kıymetli diziler de, hikmet, doğru söz ve fıkıh ilmine işâret eder.

İnci almak ilim ve fazilet sahibi olmak ve halk tarafından sevilmek demektir. Ağzına inci sokmak, dininin güzel olduğuna yorumlanır. İnci görmek mutluluğa, inci almak başkanlığa seçilmeye işarettir. Rüyada boynuna inci takan kız evlenir. İncileri tek tek ipe dizen kişi mutluluk gözyaşı dökebilir.

Rüyada dizilmiş inci görmek, Kur’ân ve ilme veya çocuklara işarettir.

Rüyada kendisinin inci deldiğini gören kimse, Kur’ân’ı doğru bir şekilde tefsir eder.

İnciyi yuttuğunu veya sattığını gören kimse, Kur’ân’ı unutur. İnci, ilme yorumlanır.

Rüyada inci aldığını gören kimse, çok ilim öğrenir ve halk içinde kadir ve şan’ı yüce olur.

Ağzına inci sokan kimsenin dini güzel olur.

Bir kimse rüyada kendi ağzından inci saçtığını insanların ve kendisinin o incileri aldıklarını görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka va’z ve öğüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasına yorumlanır.

Rüyada bir inciye sahip olduğunu gören kimse, evlenir.

Rüyada denizden veya nehirden, – ölçek ile ölçülen, yüklere konulan ve büyük teraziler ile tartılan birçok inci çıkardığını gören kimse, devlet hâzinelerinden veya o nehire mensup kimselerin malından helal mala erişir.

Çok inci çok maldır. Çok inci, alim için ilme, tüccar için ticarete, esnaf ve san’atkarlar için onların sanatlarına yorumlanır. İnci her şeyin kemali ve güzelliğidir.

Rüyada bir inci yuttuğunu gören kimse, hakikatini bildiği bir şeyde şahitlik yapmaz. Rüyada inci çiğnediğini gören kimse, ri-yakarlıkla insanları gıybet eder.

Rüyada inci kustuğunu ve onu çiğneyip yuttuğunu gören kimse, insanlara, iyilik eder.

Rüyada bir hâzineyi anahtarla açtığını ve oradan inci çıkardığını gören kimse, bir alime büyük bir mesele sorar.

Bir kimse kendisinin inci saydığını görse, o kimseye meşakkat ve mihnet isabet eder.

Bir kimse rüyada inci görse fazlaca sevinir. Kendisine inci verilen kimse ululuğa erişir. İnci yuttuğunu, sonra çıkarıp attığım gören kimse, her zaman Kur’ân’dan ezberlediği şeyi unutur.

İnci yuttuğunu ve onun üzerine ağzını yumduğunu gören

kimse, Kur’ân’ı ezberler ve başkasına öğretmekten kaçınır. Bazı yorumcular bir kimsenin rüyada inci yüklerini yüklenmesi, üzüntüdür, dediler.

Bir kimsenin rüyada inci yuttuğunu görmesi, o kimsenin ez-berleyeceği ilme ve hikmete yorumlanır. Rüyada dizilmiş veya dizilmemiş dağınık incileri bir çöplüğe veya bir yola ya da incinin orada bulunması çirkin görülecek bir yere attığını gören kimse, ilim ehli olmayan kimseye öğretir ve o şekilde ameli de hafife almış olur.

Yorumca incinin büyüğü küçüğünden daha faziletlidir. Bazan da incinin büyüğü Kur’ând’an uzun surelere yorumlanır.

İncinin delinmişi kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rızktır.

Bazan da inci, akan göz yaşıdır.

Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur. Bundan dolayı bir kimse, hanımının kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanımından güzel bir erkek çocuğa ka-vuşur. Verilen incinin parlaklığı yoksa, çocuk kız olur.

İnci, kadın için hayırdır. Rüyayı gören kadın nikahlı değilse, inci, evlenmesine; kadının çocuğu yoksa, inci, çocuğunun olmasına; kocası ve çocuğu varsa, o kadının zengin olmasına yorumlanır.

Ancak, inci çok zaman Kur’ân’a, ilme, güzel söze, evlad ve mala yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse bir inci deldiğini görse, Kur’ân’ı hak ve doğru olarak tefsir eder.

Rüyada görülen inci gerdanlık kadınlar için güzellik ve zinetleridir. İnci ve mercanla dizilmiş gerdanlık incinin temizliği, güzelliği ve çokluğu miktarınca Kur’ân’ı ezberlemekle beraber takvaya ve Allah (C.C.)’dan korkmaya yorumlanır.

Gerdanlıkta bulunan değerli taş, rüya sahibinin amelinin özü ve kavuşabildiği son noktasıdır.

Kadının gerdanlığı kocası veya çocuğudur.

Erkek bir kimsenin, boynunda inciden gerdanlık görmesi,

eğer o kimse Kur’ân öğreniyorsa, onu ezberler. İslam hukukunu öğrenmeye çalışıyorsa, onu tahsil eder. Eğer bir şey söz vermişse, sözünü yerine getirir. Böyle bir şey yok ve kendisi de bekarsa, Kur’âni güzel okuyan bir kadınla evlenir. Eğer hamile olan hanımı varsa, alim veya hakim olacak bir çocuk doğurur. Ancak gerdanlığın ipliği kesilmiş ve dizisi dağılmış olursa, bu takdirde eğer rüya sahibinin vadettiği bir şey varsa, vadinden döner, eğer hafızsa, hıfzını unutur. Bunların hiçbiri onda yoksa bilgisi elinden gider.

Rüyada muhtelif diziler bir araya gelse onlardan mücevheratla ilgili diziler Kur’ân’a; inci dizileri Resulullah’ın (S.A.V.) sünnetlerine ve diğer kıymetli diziler de, hikmet, doğru söz ve fıkıh ilmine yorumlanır.

Bir kimse üzerinde birtakım gerdanlıklar olduğunu ve onları takmaktan aciz kaldığını görse, o kimseye ilmin gerektirdiği gibi amel etmekte usanç gelir.

Bir kadın rüyada üzerinde bir veya birçok inci gerdanlıklar bulunduğunu görse, o gerdanlıklarda görülen iyilik ve kötülük, o kadının kocasına veya evinin işlerine bakan kimsesine veya üze-rine emanet olarak aldığı şeylere yorumlanır.

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!