Rüyada İmam Görmek

Rüyada cami imamı görmek, iş ve memuriyet haya­tında iyi bir mevki sahibi olacağınıza işarettir. Rüyada İmam-ı A’zam efendimizi görmek çok çok hayır ve iyiliklerle tabir edilir. Hayırlı evlat, itibar sa­hibi olmak, dindarlık ve feyiz ve bereketli ilim. İşte İmamı A’zam efendimizi rüya da görmek, bu hayırlarla yorum­lanmıştır.

Rüyada kendisinin imam olduğunu görmek, iyi bir mevkiye geçeceğine ve sözü geçer bir kimse olacağınıza işaretle yorumlanır.

Fakir bir kimsenin rüyada kendisinin imam olduğunu gör­mesi, fakir ve yoksulluktan kurtulacağına işaret eder. Bu rüyayı, zengin olan biri görürse, malının daha da artacağı­na, düşkün bir halde olan kişinin görmesi, bu halinden kurtulup şeref ve itibara kavuşacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada bir camide namaz kıldıran imamı görmek, vali, kaymakam, müdür gibi halkın önder ve idarecilerine işâret eder.

Bazen rüyada cemaate namaz kıldırdığını görmek, izzet, şeref, hayır ve itibara işâret eder.

Bazen de rüyada cemaate namazı kıldırdığı­nı görmek, kadr-u kymetinin ve isminin yüceli­ğine, insanlara iyiliğin tanıtılması, kötülükten sakındırılması vazifesini yapacağına işâret eder.

Rüyada imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaate namaz kıldırdığını görmek, arz ve isteğinin gerçekleşmesine işârettir.

Rüyada kendisini bir kavme imametlik edi­yor görmek, bir şehre vali olmaya ve orada adaletle iş yürütmeye işâret eder.

İmamet rüyası, milletin efendisi ve reisi olarak da tabir olunur.

Fakir bir kimsenin rüyada imam olup ce­maate namaz kıldırdığını görmesi, zengin olacağına işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyada imam olup cemaate namaz kıldırdığını görmesi, malının artmasına işâret eder.

Zelil ve hakir bir kimsenin rüyada imam olup cemaate namaz kıldırdığını görmesi, iz­zet ve şerefe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir çatıda cemaate namaz kıldırıyor görmesi, o kimsenin ülkenin halkına iyilik edeceğine ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar ara­sında güzel sözlerle anılacağına ve şöhret sa­hibi olacağına işâret eder.

Rüyada kendisinin bir cemaat tarafından imam yapıldığını görmesi, eline miras geçece­ğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini nafile nama­zı kılyor görmesi, o kimsenin bir taahhüt altı­na girmesine ve bundan da zarar görmemesi­ne işâret eder.

Rüyada namaz kıldıran imamı güler yüzlü ve beyaz elbiseli görmek, üzüntü ve kederden, sıkıntı ve hastalıktan kurtulmaya işâret eder.

Rüyada bir çocuğun imam olduğunu gör­mek, çocuğun ileride büyük bir mevkiye gele­ceğine, şan ve şerefinin çok yüksek olacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur’ân okumaya da muktedir olmadığını görmesi, o kimsenin arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamayacağına işâret eder.

Rüyada kendisini tek olarak, cemaattekile- rin de tek tek olarak namaz kıldığını görmek, o cemaattekilerin âsi ve zorba olduklarına işâret eder.

Rüyada kıbleden başka tarafa namaz kıldı­ğını görmek, arkadaşlarına ihanet etmeye ve bir bidat işlemeye işâret eder.

Bazen de rüyada kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, mahzurlu ve yasak bir iş yapmaya işâret eder.

Rüyada bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaate imamlık yaptığını ve namazda da hangi sûreyi okuduğunu bilmemek, iyi bir Ölümle öleceğinin yaklaşmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada imam olup erkeklere namaz kıldırdığını görmesi, vefat edebileceği­ne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisi ayakta ve ce­maat oturduğu yerde iken bir kavme imam olduğunu görmesi, o kimsenin cemaatin hak­kına riayet ettiği ve cemaatin onun hakkına riayet etmediğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisi oturduğu yer­de, cemaatin bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde iken onlara imamlık yaptığını görmesi, o kimsenin kendisine verilen vazifeyi hakkyla yerine getirmesine işâret eder.

Rüyada hem kendisi hem de cemaat otur­duğu halde onlara imamlık yaptığını görmek, mihnet ve şiddete müptela olmaya işâret eder.

Rüyada bir millete kyam ve kuud ile na­maz kıldırdığını görmek, fakir ve zenginlerin işlerine yardımcı olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kadınlara namaz kıl­dırdığını görmesi, zayıf bir kavmin işlerini görmekle memur edilmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yan yatarak yahut yüzükoyunyatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlıkyaptığını ve fakat hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını görmesi, o kimsenin vefat edebileceğine ve insanların onun namazını kılacaklarına işâret eder.

Rüyasında imam gören kimse iş yaşamında yükselir, iyi bir makama sahip olur. Rüyasında imam olduğunu gören kimse çevresinin saygısını kazanacak, yüksek makama yükselecek demektir.

Bir yanıt yazın