Rüyada Hz Osman Görmek | Ruyalar.net

Rüyada Hz Osman Görmek

Bir kimsenin rüya da Hz. Osman (r.a.) efen­dimizi görmesi, onun (rüya sahibinin) çok hayalı (utangaç) ve edepli (terbiyeli), çok Kur’an okuyan ve cömert, iyilik se­ver bir kimse olduğuna işarettir demişlerdir.

Bazı yorumcular, bu rüyayı ortaya çıkacak bir fitneye (karı­şıklığa) ve kan dökülmesine işaret eder. Çünkü asiler Hz. Osman (r.a.)’ın kanını dökmüşler (onu öldürmüşler)dir şek­linde yorumlamışlardır.

Rüyada Efendimiz’in halifesi Hazret-i Osman’ı görmek, zühd ve takvaya, hayır ve hasenata, haya ve edebe işâret eder.

Hazret-i Osman’ın bir kimseye iltifat etme­si dünyada sevinç ve sürura, âhirette şehadet derecesine ulaşmaya işâret eder.

Rüyada Hazret-i Osman’ın kendisine güle­rek baktığını ve iltifat ettiğini görmek, dünya ve âhiret saâdetine işâret eder.

Hazret-i Osman’ı dargın ve öfkeli görmek bir zâlimin zulmüne işâret eder.

Merak ettiğin bir rüyan mı var? Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!