Rüyada Göz Yaşı Görmek

Rüyada göz yaşı görmek, gözyaşı soğuk ise se­vince, sıcak ise kedere işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ağladığını ve göz yaşı döktüğünü gören kimse, sevinçli bir haber alır, alacağına işaretle tabir edilir.

Rüyasında gördüğü göz yaşı soğuk ise, ferahlık ve sevinç ile tabir olunur. Eğer sıcak gözyaşı ise, üzüntü ve kedere düşeceğinize işarettir.

Rüyada görülen göz yaşı bazen ferahlık ve sevince, bazen de keder ve sıkıntı ile tabir olunur.

Gözlerin sulanması fakat yaşların dışa çıkıp akmamasını görmek, elinize mal-mülk geçeceğine ve sevince kavuşa­cağınıza işaretle tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada gözyaşı döktüğünü gör­mesi, o kimse için ferahlık ve hayıra işâret eder.

Rüyada görülen gözyaşı, eğer soğuksa fe­rahlık ve hayıra; eğer sıcaksa, üzüntü ve kede­re işâret eder.

Bazen de rüyada görülen gözyaşı, yalnızlı­ğa, gurbete, şiddete ve sevgiliye karşı şevk ve iştiyaka, hicran ve hasret ateşine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözyaşının gözü için­de dolaştığını ve gözlerinin sulandığını gör­mesi, o kimsenin, helal mal biriktirmesine ve kendisi de o malı gizlemeyi istediği halde, o malın düşman tarafından açığa vurmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözyaşının gözünün üzerine aktığını görmesi, o kimsenin, biriktir­diği helal malı infak etmekle kalbini temizle­mesine ve rahata kavuşmasına işâret eder.

Bir ışık veya güneşe bakmaktan dolayı gö­zünden çıkan yaşı görmek, güneş ve ışığın işâret ettiği kimse tarafından ona gelecek za­rara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ağlamaksızın yüzüne gözyaşlarının aktığını görmesi, o kimseye soyu hakkında kötü söz söylenmesine ve sözü ge­çen birisi olmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın