Rüyada Göz Görmek

Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalp gözüdür. Size zarar vermek isteyen bir kişinin sizi gözetlediğine haber verir.

Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna yorumlanır.

Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir. Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve boşta kalacağına yorumlanır.

Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanır. Eğer yanında hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir.

Rüyada görülen kahverengi göz, sevimli bir yaklaşma, gri göz, kıskançlığa işaretle yorumlanır. Ela göz iyi düşünceye, gözünde kuvvet hissetmek iyi, aksi ise fena,  kör olduğu halde iki gözü olduğunu görmek, çok güzel ve hayırlıdır. Böyle bir rüyayı gören fakir ise zengin olacağına, zengin ise malının artacağına, hapiste ise kurtu­lacağına, hasta ise şifa bulacağına, gözlerini kucağına düşmüş gör­mek, evlat ölümüne işaret eder.

Rüyada görülen göz, çok çeşitli olarak yorumlanır. Gözün görünüş durumuna göre yorumu yapılır.

Rüyada görülen göz rüyası bazen sevince ve mutluluğa işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen göz, sağ göz olursa, bu rüya erkek evlat ile tabir olunur. Rüyada sol göz görmek, kız evlat ile tabir olunur.

Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hida­yet ve sapıklık yolunu gören kalp gözüdür.

Bir kimsenin rüyada iki gözünün de kuca­ğına düştüğünü görmesi, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabasının ölebileceği­ne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görmesi, o kimse­nin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisi­nin ona yol göstermesine işâret eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa o yabancının kızını almasına veya o yabancıdan bir hayır görmesine işâret eder.

Bir kimse rüyada gözlerinin ağrıdığını gör­se, o ağrı o kimsenin dininde yaptığı eksiklik ve kusura işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözlerine ilaç sürdü­ğünü görmesi, o kimsenin, dinini ıslah etme­sine işâret eder. Yine bir kimsenin rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü görmesi, o kimsenin, malını ıslah etmesine işâret eder. Bazen de bir kimsenin rüyada kendi göz­lerine ilaç sürdüğünü görmesi, o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelmesine ve o çocuğun onların gözlerinin ışığı olmasına işâret eder. Bazı kere de bir kimsenin rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü görmesi, eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu etmesine ve onun sağ­lık haberini alarak sevinmesine işâret eder.

Çocuğu olmayan sâlih bir kimsenin rüyada gözlerinden rahatsız olduğunu görmesi, o kimsenin para yönünden zarara uğramasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözlerinde beyazlık bulunduğunu görmesi, o kimseye, üzüntü ve keder erişmesine veya sevdiği bir kimseden ayrılmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada acizlerinde perde bu­lunduğunu, sonra bu perdenin açılmasyla gözlerinin ışıklandığını görmesi, o kimsenin, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimseyle bir araya gelmesine işâret eder.

Üzüntülü bir kimsenin rüyada gözlerinde perde bulunduğunu, sonra bu perdenin açıl­masyla gözlerinin ışıklandığını görmesi, Allah Teâlâ’nın (c.c.) o kimsenin üzüntüsünü gider­mesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözleriyle yürüdüğü­nü görmesi, o kimsenin hastalanacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözünün insanların zannettiklerinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görmesi, o kimsenin dince gizli olan durumunun görünüşünden daha hayırlı olma­sına işâret eder.

Rüyada başka bir kimsenin gözünü yediği­ni görmek, o kimsenin malını yemeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kalbinde bir göz bu­lunduğunu görmesi, o kimsenin, dininin icap­larını yerine getirdiğine ve gönlünden doğarak söyleyeceği hikmetli şeylere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki gözünde de kirpik bulunmadığını görmesi, o kimsenin. İslâm di­nini zedelemesine işâret eder.

Bir kimse rüyada kirpiğini bir adamın yol­duğunu görse, o adam onu rezil edecek düş­manına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göz. kapaklarının be­yaz olduğunu görmesi, o kimsenin, başında veya gözlerinde ya da kulaklarında meydana gelecek hastalığa işâret eder.

Rüyada vücudunda bir göz veya birçok gözler bulunduğunu görmek; eğer o gözler tabii olan göze benzyorsa, mala işâret eder.

Bazen rüyada çok güzel göz görmek sihire, ölüm ve hayata; bazen de aile, akraba ve evlatlarını bir araya toplamaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözlerinin güzel oldu­ğunu görmesi, o kimsenin, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanmasına işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada gözlerinin güzel olduğunu görmesi, o kimsenin, durumuna uygun bir memuriyete atanmasına işâret eder.

Çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kim­sesi hasta olan bir kimsenin rüyada gözlerinin güzel olduğunu görmesi, hastalığın iyileşmesine işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada gözlerinin güzel olduğunu görmesi, o kimsenin, zengin olma­sına işâret eder.

Rüyada göze ilişen karartılar, sıkıntıya işâret eder.

Rüyada görülen sağ göz erkeğe; sol göz de kız evlada işâret eder.

Rüyada gözün, yerinden başka bir yere geçmesi, kan akması, bedende meydana gelecek afetlere işâret eder.

Rüyada anlatılmaz derecede görülen bü­yük gözler, Cenâb-ı Hak (c.c.) tarafından zu­hur edecek yardıma işâret eder.

Rüyada gözlerin mahvolduğunu görmek, hak tarafından inecek azaba işâret eder.

Bir kimsenin rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görmesi, o kimsenin çok dindar ve sâlih bir kimse olduğuna işâret eder.

Kalbinde bir veya bir çok göz bulunduğu­nu görmek de, o kimsenin çok dindar ve sâlih bir kimse olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözünün esmer renkte olduğunu görmesi, o kimsenin, dostunun hanı­mına şüpheli bir şekilde bakmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir göze baktığını ve bu gözün kendisini hayrete düşürdüğünü gör­mesi, o kimsenin, dince zararı dokunacak bir iş yapmasına işâret eder.

Rüyada göz oymak, uzun ömre işâret eder. Bazen rüyada göz çıkarmak, gözde mey­dana gelecek ağrya işâret eder. Rüyada iki gözünü çıkardığını görmek, çok sevdiği çocuğunun ondan ayrılmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tehlikeli bir kimseye göz ucuyla baktığını görmesi, o kimsenin, tehlikeli olan o kişi hakkında hile yapmasına ve ona kin tutmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tehlikeli kimseye göz­lerini açarak baktığını görmesi, o kimsenin, tehlikeli olan o kimsenin işlerine nezaret ve yardım etmesine işâret eder.

Rüyada gözlerin az görmesi, sahibinin ya­kında mala muhtaç olacağına ve boşta kalaca­ğına işâret eder.

Çocuğu çok olan bir kimsenin rüyada göz­lerinin az gördüğünü görmesi, o kimsenin çocuklarının hasta olacaklarına işâret eder.

Rüyada gözüne bir şeyin düştüğünü görmek, uyanık olmaya ve kendisiyle iftihar ettiği dostundan ayrılmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözlerinin kulak oldu­ğunu görmesi, o kimsenin, kör olmasına ve gözüyle gördüğü her şeyi kulağyla işitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözlerinde kızartı görmesi, o kimsenin meydana gelen bir hadi­seden dolayı kızmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözünün demirden olduğunu görmesi, o kimsenin, namus perde­sini yırtmasına ve halk içerisinde o kimseye şiddetli bir keder isabet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gözüyle zina ettiğini görmesi, o kimsenin, namahrem kadınlara bakmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan veya bir hayvan gözü bulunduğunu görmesi, o kimsenin kay­bolmuş bir malı bulmasına işâret eder.

Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir.

Siyah Göz Görmek

Rüyada siyah göz görmek, ilim, din, itikat, ferah ve sevince işaret eder. Bazı yorumculara göre, siyah göz görmek, sıkıntı ve kede­re yorumlanır.

Mavi Göz Görmek

Mavi göz, dostluğa arkadaşlığa işaret eder. Mavi göz boş ve lüzumsuz inançlara ve hayırseverliğe de işaret eder.

Yeşil Göz Görmek

Ye­şil göz huysuzluk ve dinsizliğe işaret eder. Aynı zamanda yeşil göz, sevgi ve muhabbete de yorumlanır.

Kör Olduğunu Görmek

Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapamayacağına yorumlanır. Eğer bu rüyayı gören bir felakete uğramışsa, o kimse kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına yorumlanır. Nitekim halkın çoğu, körlerin elini tutarak, ona hizmet etmekle rahatlığa kavuştururlar.

Borçlu olan bir kimsenin rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görmesi, namazını terk etmesi veya zekâtını vermemesi ya da bir günâh işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir topluluğun birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu görmesi, o kimsenin, kendisiyle uğraşan kimseleri görmemesine işâret eder.

Fakir veya hapiste olan bir kimsenin rüya­da gözlerinin kör olduğunu görmesi, yaptığı işi bir daha yapmayacağına işâret eder.

Yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimsenin rüya­da gözlerinin kör olduğunu görmesi, o kim­senin, bir daha vatanına dönmeyeceğine işâret eder.

Bir felâkete uğramış olan kimsenin rüyada gözlerinin kör olduğunu görmesi, o kimsenin kendisini felâketten kurtaracak birisini bulaca­ğına işâret eder. Bir kimsenin rüyada gözlerinin kör oldu­ğunu görmesi, o kimsenin, çocuğunun ölebi­leceğine işâret eder.  bir gözü kör ise bir oğlunun veya çok sevdiği kardeşinin yahut yarı malının elinden gitmesine yorumlanır. gözlerinin kör olduğunu görmek sıkıntıya, felakete ve kedere yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında gözlerinin görmediğini, kendisinin ama (kör) olduğunu görmesi, onun gurbete çıkmasına ve gurbetçilikle tanışıp gurbetçi hasreti çekeceğine işarettir.

 

Bir yanıt yazın