Rüyada Göğüs Görmek

Göğüs, misafire veya zevceye yahut büyük kimselerin toplanacakları rütbeye yorumlanır.

Rüyada görülen göğüs darlığı, sapıklıktır.

Rüyada göğsünün taş olduğunu gören kimsenin kalbi katılaşır.

Göğsünün dar olduğunu gören kimseye üzüntü, keder ve sıkıntı erişir.

Göğüs küçük ve dar ise bu­nun aksidir. Bir kimse göğsünün büyüdüğünü görürse alimse ilmi artar, halktan biri ise mal ve rızkı artar bunun akside zıddıdır. Bir adamın göğsüne vurulduğunu görmesi başka biri yüzünden fenalı­ğa, göğsünden kir ve pislik temizlemek düşmanlarıyla barışmaya, mevkii ve makamının yükselmesine, servetinin artma­sına, göğsünün ortasında ince kıllar görmek, kerem ve cömertliğe, göğsünün her tarafını kıllarla örtülü görmek, kuvvet ve cesarete yorumlanır.

Uyku halinde görülen göğüs rüyası, din, dindarlık, ilim ve hikmet gibi hususlara işaretle yorumlanır.

Danyel (a.s.)’ın yorumu

Kişinin rüyasında göğsünün da­raldığını görmesi, gam, keder ve üzüntüye düşeceğine işa­rettir. Rüyasında göğsünün genişlediğini, ferahladığını görmesi, gönül ferahlığına, safa ve sevince ereceğine işa­ret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre, göğsün daraldığını görmek, cimriliğe işaret, göğsün genişlediğini görmek ise, cömertliğe işarettir.

Aynı yorumcuya göre: Kişinin rüyasında göğsünün ferah ve genişlemiş, rahatlığa ermiş olduğunu görmesi, malının ve elindeki nimetlerin artmasına, çoğalmasına, rızkının, ge­çiminin genişliğine ve selametle huzuruna işaret eder.

Rüyada göğüs görmek, din, takva, ilim ve hikmete işâret eder..

Bazen de göğsün güzelliği, başkasını ken­disine tercih etmeye işârettir.

Rüyada görülen göğüs, misafire veya hanı­ma yahut büyük bir rütbeye işâret eder.

Bazen rüyada görülen göğüs, ilim yahut mal veya hidayet ya da sapıklıktan kişinin sine­sinde sakladığı şeye işâret eder.

Göğüs, üzüntü, keder ve ferahlık evidir.

Bir kimsenin rüyada göğsünün dar oldu­ğunu görmesi, o kimseye, üzüntü, keder ve sıkıntı erişmesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen göğüs darlığı, sa­pıklıktır.

Bir kimsenin rüyada göğsünün taş olduğu­nu görmesi, o kimsenin kalbinin katılaşmasına işâret eder.

Rüyada göğsü üzerine bükülmek, nifaka işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göğsünde ağrı ve acı bulunduğunu görmesi, o kimsenin, bir günâh işlemesine ve bu günâhtan dolayı da azap olunmasına işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada göğsünde ağrı ve acı bulunduğunu görmesi, o kimsenin, malını israf ederek Allah’ın (c.c.) rızası olmayan yer­lere sarf etmesine ve bundan dolayı da azaba uğramasına işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada göğsünde gizli bir şey taşıdığını ve onu ifşa edemediğini gör­mesi, o kimsenin, evlenmesine veya o kimse­nin birisine âşık olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sevgilisinin göğsünde olduğunu görmesi, o kimsenin göğsünden şikâyet ettiğine işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada sevgilisinin göğsünde olduğunu görmesi, o kimsenin, şikayette bulunduğu hastalığından kurtulmasına işâret eder.

Göğsün Geniş Olduğunu Görmek

Rüyada göğüs görmek, din, itikat, ilim, cömertlik ahlak ve iyi huy göğsünün geniş olduğunu görmek, itikadı kuvvet­lendirir, cömertliği artar ve halka iyilik eder. Göğüs genişliği, zulme de yorumlanır.

Göğüs, üzüntü, keder ve ferahlık evidir. Bundan dolayı bir kimse göğsünün geniş olduğunu görse, sevince erer.

Rüyada göğsünün geniş ve güzel olduğu­nu görmek, din ve takvada kemâle, göğsünün dar veya küçük olduğunu görmek de dinde ve takvada noksanlığa delâlet eder.

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, inançsızın Müslüman olmasına, âsi kimsenin tövbe etmesine işâret eder.

Bazen rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, güç ve zor şeyleri kolaylaştırmaya işâret eder.

Kişinin rüyada göğsünü ferah bir halde, güzel ve geniş olarak görmesi, iyiye işaret eder denmiştir. Bu rüyayı imansız (kafir) birinin görmesi, onun imana geleceğine, Müslüman olacağına işarettir. Asi ve günahkar birinin gör­mesi ise, onun pişmanlık duyup asilikten vaz geçeceğine, tövbeye geleceğine, ibadet ve itaat yoluna gireceğine işa­rettir. Sıkıntı içinde bulunan biri görse, onun sıkıntılarının ve karşılaştığı güçlüklerin, zorlukların kolaylaşacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bazen göğsün genişliği, İslâm’ a; göğsün darlığı da, isyana işâret eder.

Bazen de rüyada insanın göğsünün genişli­ği, cömertliğe; darlığı da, cimriliğe işâret eder.

Rüyada görülen göğüs genişliği, zulme de işâret eder.

 

Bir yanıt yazın