Rüyada Fitil Görmek

Rüyada fitil görmek, bir dairenin müdiresine işarettir.

Rüyasında bir fitilin hepsinin yanmış görmek, bir dairenin müdiresinin ölümüne işaretle tabir olunur. Fitilden bir kı­vılcım sıçrayıp bir pamuğu yaktığını görmek, o daire mü­diresinin yanlış ve hatalı bir hareket yapmış olduğuna ve­ya olacağına işaretle tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında kandilin fitilinin söndüğünü görse, orada bulunan bir hastanın öleceğine veya kaybolmuş bir kimsenin ölüm haberi rüya görülen yere ulaşır, şeklinde tabir olunur.

Bazen de fitil görmek, evin hizmetçisi ile tabir olunur ki, fitilin tamamen (büsbütün) yanmış olduğunu görmek, ora­da hizmet gören hizmetçinin ölümüne işaretle tabir edilir.

Rüyada fitil görmek, bir dairenin veya oku­lun idaresine bakan bayan yöneticisine (müdi­resine) işâret eder.

Rüyada bu fitilin hepsini yanmış görmek, bir dairenin müdiresinin âhirete göçebileceği- ne yorumlanır.

Rüyada fitilden bir kıvılcım sıçrayıp, pamu­ğu yaktığını görmek, bir dairedeki müdire hanı­mın hatalı ve yanlış işler yaptığına işâret eder.

Fitilin sönmüş olduğunu görmek, birinin hastalanmasına, hasta varsa üzüntü ve kedere işâret eder.

Güzelce yanan ve etrafına ışık saçan fitil, kadın cihetinden kaynaklanan sevinç ve mutlu­luğa işâret eder.

Dinamit, bomba vs. fitili, atıl kapasiteyi yahut potansiyel gücü harekete geçiren sebep ve unsurlara delâlet eder.

Bir yanıt yazın