Rüyada Evliya Görmek

Evliya rüyaları daima iyi sayılırlar. Bu rüyalar sıkıntıların sona ereceği, dertlerin biteceğini müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene kavuşur. Evliya rüyalarını gizlemek yararlıdır. Evliya tanınan biriyse, türbesi yakındaysa ziyaret etmekte fayda vardır.

Bir kimse, rüyasında evliya (veliler-dostlar-Allah dostla­rı) ve Allah’ın salih kullarından bir zatı görse, hayır ve be­rekete ereceğine işarettir. Rüyada evliyalardan, Allah dostlarından birini görmek, müjdeye, hayır ve berekete kavuşmaya, hidayete, Peygamberimiz’in (s.a.s.) güzel hal ve davranışlarına uymaya, dinde kuvvete, korkudan emin olmaya, üzün­tü ve kederden kurtulmaya işâret eder. Rüyada yaşayan sâlihlerden birini görmek, onun yolunda olmaya, onun alınyazısına para­lel bir hayat sürmeye işârettir.

Evliya kelimesi, veli kelimesinin ço­ğuludur. Veliler, Allah’ın ermiş kulları, Allah’ın dostları, Allah’ı sevenler ve Allah’ın sevgisine erenler demek anlamındadır. İşte bu muhterem zatlardan bir zatı rüyada gören kişi, gönül sofası­na ereceğine bir işaret almış demek olur şeklinde tabir edilir.

Rüyasında evliyadan bir zatın kendisine bir şeyler verdiği­ni gören kimse, rahmet ve berekete ereceğine ve helal ve temiz bir rızka kavuşacağına işaret almış demek olur şek­linde tabir olunur.

Rüyasında evliya görmek, sıkıntıdan, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve rüya sahibinin pürüzlü, karışık işlerinin düzeleceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında gördüğü evliyayı güler yüzle görmek, yukarıdaki yorumlara işaretle tabir olunur. Ancak gördüğü evliyayı asık ve kederli yüzle görmek, bu yapılan olumlu yorumun tersiyle yorumlanır denmiştir. Meşhur bir Veliyi rüyada güler bir halde görmek, dünya ve âhiret saâdetine ve hayırla­rın kabulüne işâret eder.

Evliyanın kendisine bir şey verdiğini gör­mek, helal ve temiz rızka, rahmet ve berekete işârettir.

Rüyada evliyanın dostu ve yakını olduğunu görmek Hakka yakınlığa; evliyaya düşman oldu­ğunu görmek Allah Teala’mn gazasını gerektire­cek büyük bir günâh işleme tehlikesine işârettir.

Rüyada evliyanın dedikodusunu yapmak iman tehlikesine işâret eder.

Rüyada sâlih kulların sofrasında ya da meclisinde oturmak iyilerden olmaya ve İlâhî lütuf ve ihsana işârettir.

Rüyada ölmüş bazı sâlihlerin bir kentte sağ olduklarını görmek, ora halkının erişeceği bolluk ve sevince, yönetici ve diğer insanlar­dan görecekleri iyi davranışa işârettir.

Bir velinin eteğine tutunup onunla yürüdüğünü görmek, sünnet üzere amel etmeye ve akıbetin güzelliğine işâret eder.

Bir yanıt yazın