Skip to Content

Rüyada Esir Görmek

Rüyada kendisini esir olmuş görmesi hayır ve rızk ile yorumlanır. Rüyada esirlik, sidiğinin tutulmasıdır. Yine esirlik, sırları bilmektir. Eğer kaybettiği bir şeyi varsa eline geçer ve ondan hayır görür.

Rüyada esir görmek, hastalıktan ve içinde bulunduğu zorluklardan kurtulmaya işârettir.

Bazı kere de esirlik, bazı sırları öğrenmek anlamına gelir. Bir kimseyi esir almak onun sırlarına vakıf olmaya, düşmanları topluca esir almak onların durumları hakkında bilgi edin­meye ve bu bilgiler ışığında onların dünyalık­larından istifade etmeye işârettir.

Rüyada bir meliki esir görmek, iyilik ve bereket işâretidir. Esirler görmek, ulvî maka­ma, menzile ve nüfuza işâret eder.

Rüyada herhangi bir esiri dövmek, veya ona eziyet etmek, veya onun başında bekle­mek, hastalıktan şifâ bulmaya ve afiyete işâret eder.

Rüyada Müslümanların esarete düştüğünü görmek, onların madden ve manen zayıflamış, acze düşmüş olmalarına işâret eder.

Esir Olduğunu Görmek

Rüyada esir olduğunu ve fakat bundan kurtulduğunu görmek, üzüntü, gam ve keder­den halâs olmağa işâret eder. Rüyada esir olduğunu gören, kaybettiği bir şeye tekrar kavuşur. Ve ondan hayır görür. Kendisinin bir başkası elinde esir olduğunu görmek ise, iyi değildir, üzüntü ve kedere ve zorluğa işâret eder.

Rüyada esir olduğunuzu görmek, başkasının malında gözünüz bulunduğuna veya borcunuzu inkar ettiğinize, yahut evli­liğinizde bedbaht olacağınıza işarettir.

Rüyasında esir olduğunu görmek, iyi değildir. Rüya sahibi şiddetli bir sıkıntıya ve kedere düşer şeklinde yorumlanır.

Rüyada tutsak olduğunu görmek zorluk ve musibete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini esir olmuş görmesi, hayır ve rızka işâret eder.

Bir savaşta kendisini esir düştüğünü gören kişi, geçim sıkıntısına ve kedere düşer şeklinde yorumlamıştır.