Rüyada Eşek Arısı Görmek

Rüyada eşek arısı görmek, kötü nefis ve ahlaksız kimseleri temsil eder.

Rüyasında kendisini eşek arısının soktuğunu gören kim­se, ahlaksız bir kadın yüzünden başı belaya ve dolayısıyla üzüntü ve kedere düşer, şeklinde yorumlanır. Bazı yoruma göre ise, rüyasında eşek arısının soktuğunu görmek, rüya sahibinin iyi bir arkadaşından ihanet, kin ve düşmanlık göreceğine işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında eşek arılarından sakındığını ve onları tutup öl­dürdüğünü görmek, hayra ereceğine işarettir denmiştir. Rüyada eşek arılarını tutmak ya da onları öldürmek, hayırlı bir işe işâret eder.

Rüyasında üzerine gelip saldıran eşek arılarını kovduğunu görmek, düşmanlarından kurtulup emin olacağına işarettir.

Rüyada eşek arısı görmek, himmetli, kuv­vetli ve güçlü bir kimseye işâret eder.

Yine rüyada eşek arısı görmek, kötü nefse ve ahlâksız kimselere işârettir.

Rüyada kendisini bir eşek arısının soktuğu­nu görmek, ahlâksız bir kadınyüzünden gele­cek üzüntüye, kedere ve sıkıntıya işâret eder.

Rüyada eşek arılarının bir yere, bir mahalle girdiklerini görmek, oyerin düşman tarafından istila edileceğini işârettir.

Rüyada üzerine hücum eden eşek arılarını kovduğunu görmek, zulüm ve tecavüzlerden emin olmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın