Rüyada Erkek Görmek

Rüyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya yorumlanır. Çünkü Allah Teala Hazretleri erkeği dişiye faziletli kılmıştır.

Rüyada görülen erkek eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile yahut arkadaşı ile ya da halktan onun benzeri ile yorumlanır.

Bir kimse rüyada maruf bir adam görse, o adamdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder. Eğer o adamdan aranılan bir cevher alırsa umduğu şeyi de almaya kavuşur. Eğer bir gömlek alsa kendisi de hükümet erkanından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de yine söz almaktır.

Şurası bilinmelidir ki, rüyada görülen insan, keramete yorumlanır. İnsan sınıfından her biri için kendisine mahsus yorum vardır. Bundan dolayı melikleri görmek, galip gelmeye, hakimleri görmek, muhakemeye, valileri görmek, korku ve şiddete, askeri görmek, yolculuğa, sanatkarı görmek, onun imal ettiği şeye ve rızka, kadını görmek fitneye, salih kimseleri görmek, ibadete yorumlanır.

Salih bir kimseyi görmek, hayvan ve kuşlardan salih bir şeye yorumlanır. İyi hayvanın yahut kuşun çok hayırlı bir insana yorumlandığı gibi. Zira insanda kuşlara, vahşi hayvanlara ve başkalarına benzeyen ahlak ve tabiat vardır.

Erkek çocuk görmek, kederden kurtul­maya, çocuk güzel yüzlü ise sevince çirkin çocuk kederlenmeye, erkek kardeş görmek, çok sevindirici bir ha­ber almaya, erkek baykuş görmek, hırsıza ve dedikoduya işarettir.

Bir kimsenin rüyada tanıdığı yani, tanınan ve bilinen bir erkeği görmesi, onun için hayır ve berekete işarettir. Bu rü­ya, rüya sahibinin gurbette olan bir yakını bulunuyorsa, o kişi ya kendi gelir veya ondan bir haber geleceğine işarettir.

Rüyasında bildiği ve tanıdığı bir yaşlı adamı gören ve onun­la konuştuğunu da görse, bu onun için hayır ve berekete ermeye, mal ve rızkının artacağına işaretle yorumlanır denmiştir. Rüyasında saçları kırlaşmış (beyazlaşmış) bir er­kek görmek de, bol rızık ve helal mala işaretle yorumlanır.

Rüyada bir erkek gören kişinin, güç ve kuvveti artar, itibar sahibi olur şeklinde yorumlanır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu

Rüyada yaşlı bir erkek görmek şu dört cihete işaret olarak tabir olunur:

Hayra işaret olarak,

Berekete işaret olarak,

İhtiyacın karşılanmasına işaret olarak,

Emniyete işaret olarak yorumlanır.

Bir adam, rüyasında kendi yanında bir erkek çocuk görse, üzüntü ve kederden, sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada erkek görmesi, fazilet ve genişliğe, kudret ve takvaya işârettir.

Bir insanın rüyada erkek kardeşini, dedesi­ni, amcasını, halasını ve kendilerinden miras alabileceği bir yakınını görmesi, malda ortak­lığa veya bu yakınlarının kendilerine işârettir.

Kadın rüyada kendi eşini görürse kocası yahut ondan bir haber gelir.

Rüyada sâlih, zâhid, takva, verâ sahibi bi­rini görmek iyilik ve keramete işâret eder. Bazı kere de bu rüya, hayvan ve kuşlardan sâlih bir şeye işâret eder.

Rüyada hükümdarları görmek, galip gel­meye; hakimleri görmek, muhakemeye; vali ve idarecileri görmek, korku ve şiddete; askeri görmek, sefere; sanatkârı görmek, onun imal ettiği nesneye ve rızka; kadını görmek, fitne­ye; sâlih ve iyi kimseleri görmek de, ibadete işâret eder.

Bir kişi rüyasında maruf bir adam görürse, o adamdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder. Eğer o adamdan aranılan bir cevher alırsa umduğu şeyi de almaya işârettir. Eğer bir gömlek alırsa ve kendisi de hükümet erkanın­dan olursa o adamdan memurjyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip deyine söz almaktır.

Rüyada görülen erkek eğer tanınyorsa yine o kişi ile yahut onun adaşı ile ya da halktan onun benzeri ile tabir edilir. Bazen de rüyada tanınan bir erkek görmek, hayır ve berekettir.

Genç Erkek Görmek

Kendini genç göstermeye çalışan bir adam görmek kişinin kendi kendini itibardan düşür­mesine, kendini olduğundan yaşlı gösteren bir genç görmek şeref ve izzete işâret eder.

Rüyada görülen orta yaşlıya da genç erkek güzel çehreli ise hayra, çirkin şimali ise bir şeydan zarar görmeye, bir sıkıntıya girmeye işârettir.

Bir yerde toplu halde yaşlı ve genç erkek­ler görmek, rahmete vesile olacak gelişmele­re. bu topluluğa bir şey vermek insanlara iyilik yapmaya, onlardan bir şey almak rahmet ve bereketin çabuk meydana gelmesine işârettir.

Genç bir erkeğin rüyada saç ve sakalının birdenbire beyazlayıp ağarmış olduğunu görmesi, halkın (insanların) kendisine saygı ve hürmet edeceğine işaretle yorumlanır.

Yakışıklı genç bir delikanlı görmek, iyi ve güzel işlere veya ihti­yaçların bitirilmesine işaret eder.

Yaşlı Erkek Görmek

Rüyada görülen yaşlı adam bilinsin yahut bilinmesin bütün maksatların gerçekleşmesi­ne, öyle birine arkasını dönerek gitmek iyilik­lerden yüz çevirmeye işârettir. Rüyada yaşlı bir erkek görmek, hayır, bere­ket, kaza-ı hacet, emniyet ile tabir olunur.

Rüyada bir ihtiyarın kendisine doğru geldi­ğini görmek, hayır ve bereketin kendisine karşı geleceğine işâret eder.

Rüyasında tanımadığı bir ihtiyar erkek (adam) görmek, az yorgunluk ve ele geçecek helal mala işaretle yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın