Rüyada Erkek Çocuk Görmek

Rüyasında henüz ergenlik çağına girmiş bir erkek çocuk görmek, şeref ve kuvvete ermeye işarettir. Rüyada buluğ çağına ermiş çocuğu gör­mek, izzet ve kuvvete işârettir.

Rüyada, evlenmeksizin küçük bir çocuğu olduğunu görmek, dünyada erişeceği ilerle­meye, sıhhat, emniyet ve izzete işârettir. Bazı tabircilere göre, bekar olan bir kimse, rüyasında kü­çük bir erkek çocuğu olduğunu görse, bu onun dünya işle­rinde yükseleceğine, sağlık ve sıhhatine, emniyet ve gü­venlikte olduğuna işaret eder denmiştir.

Rüyada görülen küçük erkek çocuklar, küçük üzüntülere işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada görülen erkek çocuklar, mal, hanım ve birbiri ardınca meydana çıkacak çok hayırlara işaret eder demişlerdir.

Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeye işârettir.

Rüyada bir oğlan doğurduğunu görmek, üzüntü ve kedere düşmeye ya da hastalığa yakalanmaya işârettir.

Rüyada küçük bir oğlan çocuğunu sırtına yüklenip taşıdığını görmek, üzüntü ve kedere işârettir.

Hâmile kadının rüyada erkek çocuğu do­ğurduğunu görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işâret eder. Bunun tersine, kız do­ğurduğunu görse, bu kere de oğlan çocuk ile müjdelenir.

Kur’ân okumayı önceden bilen bir kimse­nin rüyada okula giden bir çocuğu olduğunu görmesi, günahından tevbe etmesine işârettir.

Küçük çocuklar, küçük ve basit üzüntülere işârettir.

Bazı tabircilere göre, oğlan çocuklarını görmek, mal, hanım ve birbiri ardınca çıkacak çok hayra işârettir.

Rüyada birden çok oğlan çocuğu görmek, mala, hanıma ve birbiri ardınca çıkacak çok hayra işârettir.

Bir cevap yazın