Rüyada Deri Görmek

Rüyada deri görmek, gizli haber almaya ve sevinmeye işarettir. İnsan derisi yalancı bir dosta veya düşmana, deriden elbise yapmak, sevgilinin ihanet edeceğine işarettir. Beyaz deri görmek, mu­habbet ve sevince, siyah deri fazla çalışıp yorulma dolayısıyla üzüntüye, sarı deri kurumluk ile yorumlanır. Kahverengi deri dost zannettiğiniz kimseler tarafından sevilmediğinizi görerek üzülme­ye, çeşitli renklerde deri kibirli olduğunuza işarettir.

Hayvan Derisi Görmek

Rüyada hayvan derisi görmek, ziynet, bereket, kuvvet, ge­çim ve hayat ile tabir olunur. Hayvan deri­si bazı hareketlerinize son vermek gerektiğine yorumlanır. Bazı yorumculara göre, hayvan derisine sahip olan kimse­ler için ev ile tabir olunur. Eti yenen hayvan derisi, helal mal ile tabir olunur. Yenme­yen hayvan derisi ise, haram mal ile tabir olunur. Rüyada görülen herhangi bir hayvan derisi, gelecek mala işarettir. Rüyada hayvan derisi gör­mek, ziynet, süs, başkanlık, örtü, mal, elbise ve menfaat gi­bi cihetlere işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyada herhangi bir hayvan derisi görmek, mal, menfaat ve fayda ile tabir olunur.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyada görülen bütün hayvan deri­leri, mala ve menfaat elde etmeye, nimete ermeye işarettir.

Rüyada deve derisi görmek, miras yoluyla elde edilecek mala işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada görülen deve derisi, mirastan ele geçecek mala işârettir.

Rüyada eti yenen bir hayvan derisi görmek, helal mala işa­rettir. Eti yenmeyen hayvan derisi görmek, haram mala işarettir.

Rüyasında derisinin yüzüldüğünü görmek, rüya sahibinin eline mal geçeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyada herhangi bir deriyi görmek, birisinin ayıbını örtmeye ve berekete işarettir. Rüyada herhangi bir deri görmek, birisinin ayıbını örtmeye ve berekete işâret eder.

Rüyasında derisinin siyah ve mavi olduğunu gören kişinin, bu rüyası, onun üzüntü ve kedere, derde ve gama düşece­ğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada derisinin sarı olduğunu görmek, hastalığa işarettir.

Rüyada derinin yeşil olduğunu görmek, dindarlık ve dinine bağlılığın işareti olarak yorumlanır.

Rüyasında ayak derisinin siyah olduğunu gören kişinin, hacet ve ihtiyaçları görüleceğine ve muradına, maksadına kavuşacağına işaret olarak yorumlanır. Mutlak deri gör­mek, berekettir, nimettir denmiştir. Rüyada deri görmek, hangi cinsten olursa olsun, hayır ve menfaattir.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyasında derisini çirkin renkte gören kimse, üzülür veya üzüleceğine işarettir. İnsan derisi ziynet ve reisliktir şeklinde yorumlanır.

Mavi ve siyah renkli bir deri görmek, üzüntü ve kedere işa­rettir. Rüyada siyah veya mavi renkli deri görmek ise üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada katır derisi görmek, mal ve nimete işarettir.

Rüyada yaban öküzü derisi görmek, mal ve paraya işarettir.

Rüyada fil derisi görmek, düşmandan gelecek mala işarettir.

Rüyada yaban eşeği derisi görmek, mala ve ganimete işa­rettir.

Rüyada yılan derisi görmek, düşmandan gelecek mala işa­rettir.

Rüyada fare derisi görmek, zarar ve ziyana işarettir.

Rüyada kalın bir deri görmek, uzun ömürlü olmaya veya güzel bir elbise ya da elde edilecek çok mala işarettir.

Rüyada deri görmek, bereket, mal, menfa­at, fayda, hayır, zînet, kuvvet, geçim ve hayat ile tabir edilir.

Bazı kere de rüyada deri görmek, ansızın gelecek sevindirici habere işâret eder.

Rüyada eti yenen hayvanların derisini gör­mek, helal mal ve kazanca işâret eder.Rüyada görülen hayvan derileri, onlara sahip olanlar için eve işâret eder.

Rüyada etinin yenmesi haram olan hayva­nın derisini görmek, şüpheli ve haram mal ve kazanca işârettir.

Bir yanıt yazın