Rüyada Ekmek Görmek

Yemediği halde bir sürü ekmeği bir arada görmek, eş, dost ve akrabayla bir araya gelineceğinin habercisidir. Rüyada kendisine verilen ekmekleri çabucak yediğini gören kimsenin eceli yaklaşmış demektir. Bazıları da bu rüyayı temiz geçim olarak yorumlamışlardır. Darı ve nohut ekmeği, darlığa ve piyasanın pahalılığına işaret eder. Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur.

Katıksız ekmek yediğini gören kimse, yalnız olarak hasta olur, tek ve garip olarak vefat eder. Çörek; az kazanç, yufka; çok kazanç, peksimet ise vücut sıhhatidir.

Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümid etmediği yerden gelecek mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına yorumlanır. Diğer yiyeceklerin yorumu da böyledir.

Ekmeğin yorumca en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, ilme – dinin direği olduğundan islâmiyete, bazen hayat ve hayatı idame eden mala yorumlanır. Bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya yorumlanır.

Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnenir görülmesi çok refah veren bolluk ve ucuzluğa yorumlanır.

Ekmeğin çöplüklerde görülmesi ucuzluk ve bolluktur.  Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Yemesi adet olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına yorumlanır. Çünkü arpa ekmeği, kıtlık ve pahalılık zamanında yenilmektedir. aldır.

İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı yorumcular, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı, bazıları da, çok görünen cüz’i bir faydadır, dediler.

Tel kadayıf ilim ve hidayete yorumlanır. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinde fesada ve islâmdan dönmeye, hanımın ve evlâdın malının bozukluğuna yorumlanır.

Rüyada pâk ve temiz undan yapılmış halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime, ilme, güzel hanıma işârettir.

Acı ve ekşi ekmek ayrı­lık ve üzüntüye, tatlı ekmek yiyecek fiyat­larının artacağına işarettir. Ekmeğin yorum bakımından en iyisi fırında tamamıyla pişmiş olan ekmektir. Rüyada görülen acı ekmek, güçlükle ge­çinmeye işârettir.

Rüyada görülen ekmek, fakir için hastalığa ve umduğu şeyin meydana çıkmamasına işârettir.

Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını gör­mek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve sağ­lamlığa işâret eder.

Rüyada insanlara ekmek dağıttığını gören kimse eğer talebe ise, ilimden muhtaç olduğu şeye mâlik olmaya işâret eder.

Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek dağıttığını görmesi, nasihat ve öğütleri ile tabir olunur.

Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işârettir.

Rüyada görülen taze, yumuşak yahut sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızka, zahmetsiz helal kazanca ve bol nîmete işâret eder.Bazı tabircilere göre, halis undan yapılan sıcak ekmek, çocuğa işârettir.

Rüyada görülen ekmeğin kuru olması, ge­çim darlığına işâret eder. Rüyada kuru ekmek görmek, rahat yaşa­yanlar için sıkıntı ve ihtiyaca işârettir.

Rüyada görülen pişmemiş ekmek, şiddetli hastalığa veya sıtmaya işârettir.

Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tabir edilir.

Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiyatının artacağına işârettir. Bir kimsenin rüya­da ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlar­dan birinin üzerinde görmesi, ekmeğin paha­lanmasına işârettir.

Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu gör­mek, kıtlık ve pahalılık ile tabir olunur.

Rüyada ekmek aramak, yolculuğa; aradığı ekmeği bulmak, yolculuktan elde edilecek dünyalığa işâret eder.

Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdiğini görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada birçok ekmeğe sahip olmak, uzun ömre, dost ve din kardeşlerinin artmasına ve bol rızka işâret eder. Birkaç ekmek bulduğunu görmek, gam ve kederden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığı­nı görmek, tamahkârlık ile tabir olunur.

Rüyada ekmeğin çöplüklerde görülmesi, ucuzluk ve bolluğa işârettir.

Bir kimsenin rüyada ekmek üzerine işedi­ğini görmesi, mahremi ile cinsi münasebette bulunmasına işârettir.

Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parça­ları, doğruluğa yahut faizden kazanca işârettir.

Rüyada görülen esmer ekmek yahut mısır ekmeği, geçim sıkıntısyla beraber dinde kur­tuluşa işâret eder.

Rüyada darı ve nohuttan yapılmış ekmek görmek, darlığa ve piyasanın pahalılığına işârettir.

Rüyada görülen pirinç unundan mamül ekmek, işlerin durmasına ve sıkıntıya; merci­mek ve bakla unundanyapılmış ekmekyoksul- luk ve hüzne işâret eder.

Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliğe işârettir.

Rüyada görülen peksimet, vücut sıhhatine işârettir. Bazen de rüyada görülen peksimet, yolculuğa işârettir. Peksimetiyemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa işârettir. Rüyada peksimet gören kimseler, gerek hayırdan ve gerekse ayrıldığı şeylerden dönerler.

Rüyada kırılmış ekmek görmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazanca işârettir.

Rüyada görülen ekmek içleri faydalı ilme, söz ve işte samimiyete ve gizliliklere işâret eder.

Rüyada görülen ekmek kabuklan, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işârettir.

Rüyada tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tabir olunur.

Ekmek Pişirdiğini Görmek

Tandırı soğutmamak için ekmeği aceleden pişirildiğini gören kimsenin tandırdan çıkan ekmek miktarı eline mal geçer. Ekmek pişirdiğini gören kimse, geçimini temin etmek için çalışan kimse ile tabir edilir. Rüyada tandırda ekmek pişirdiğini görmek, makam ve mevkinin yüksekliğine işârettir. Rüyada ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışacağı­na işârettir.

Ekmek Verdiğini Görmek

Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdi­ğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği yer­den ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka işâret eder.

Baş­kasına ekmek vermek, işlerinizde durgunluk olacağına işarettir. Rüyada birine ekmek vermek o sene bolluk olacağına işâret eder.

Köpeğe ekmek vermek, uğ­raştığınız iş için fena halde yorulacağınıza işaret eder.

Birisine hediye olarak ekmek vermek, elinizden para çıkacağına, sıkıntıya düşeceğinize işaret eder.

Rüyada ekmek görmek, iyi kısmet sonu iyi olacak bir evlilik diye yorumlanır.

Rüyada siyah ekmek görmek ise, yaşayış ve geçimde darlığa işârettir. Siyah ekmek hile ve kadın tuzağına işarettir.

Ekmek ilme, İslam’a, ha­yata ve mala işarettir. Has ekmek zevkli bir hayata, ilme, ve güzel bir eşe işaret eder. Ekmek kesmek ümitsizliğe, ekmek satın almak, hafif bir hastalık geçirmeye, ekmek satmak hastalığa, bol miktarda ekmek mal mülk sahibi olmaya, ekmeği masa üzerinde görmek, çok kârlı bir işe, el içinde ekmek görmek, baht açıklığına işaret eder.

Rüyada ekmekçi görmek, ızdıraptan kurtulmaya, fazla kazanca, evlada ve aşka işaret eder. Kendini ekmekçi olmuş gör­mek, rehberliğe işarettir. Ekmek satın alınması, içkiye düşkünlüğe yorumlanır. Ekmekçi ile konuşma, işlerine önem vermeyip yüzüstü bırakmaya yorumlanır. Ekmekçiyi tahkir etmek işlerinizde aksilik çıkacağına işaret eder.

Uykuda görülen ekmek rüyası, şu cihetlere işaret ola­rak tabir olunur. Murada ermeğe, mal-mülk ve nimete ka­vuşmaya, ilim, İslam nimetine, rızık (iyi geçim), rahat hayat ve iyi bir kadına mazhar olmaya.

Alem-i menamda (rüyada) ekmek görmek, genellikle iyiye ve hayra işaret olarak yorumlanır denmiştir.

Rüyasında bir kimsenin ekmek görmesi, yücelik ve zen­ginliğine işaret olarak yorumlanır denmiştir.

Rüyasında has undan yapılmış ekmek görmek, sevimli ve güzel bir geçimi olacağına işarettir. Bu ekmeği yediğini görmek de aynı şekilde yorumlanır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada pide (ince ekmek) yediğini görenin geçimi ve rızkı orta seviyede olacağına işaret eder. Bazı kere de ince ekmek (pide) ömrün kısalığına işarettir.

Rüyada beyaz ekmek görmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve geçim hususunda bolluğa işârettir. Beyaz ekmek kolay kazanca ve kârlı bir işe teşebbüse yorumlanır.

Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artması­na, İslâmiyet’e, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna, bazen hayat ve hayatı idame eden mala işârettir.

Bazen de ekmek, üzüntü ve kederin git­mesine işârettir.

Ekmek Yediğini Görmek

Ekmeği dürüp yediğini görmek, nîmet ve nzka işârettir. Rüyada katıksız ekmek yediğini görmek, garip yaşamaya ve yalnız ölmeye işâret eder.

Katıksız (kuru ku­ru) ekmek yediğini gören kişi, yalnız bulunduğu halde hasta olur ve yalnızlık içinde, kimsesizken vefat eder şek­linde yorumlamıştır.

Ekmek ye­mek uzakta bulunan sevgiliye kavuşmaya işaret eder.  Aşırı sıcak ekmek yemek gam ve kedere işâret eder.

Kendisine rüyada verilen ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin geçimi temiz olur. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimse tamahkar olur.

Bozulmuş, Çürümüş Ekmek Görmek

Rüyada pörsümüş ve kokmuş ekmek gör­mek, ucuzluk ve bolluğa işârettir.

Bozulmuş ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala işâret eder.

Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinen bozul­maya ve İslam’dan dönmeye, hanımın ve evla­dın malının bozukluğuna işârettir.

Yufka Görmek

Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görme­si, mal biriktirmeye, geçimin çok iyi olmasına ve genişliğine işâret eder. Rüyada yufka ekme­ği görmek, bazı kere yolculuğa, bazı kere de, güç şeyleri kolaylaştırmaya işârettir. Bazı kere de yufka ekmeği, terbiye edici anaya işârettir. Bekâr birinin rüyada yufka ekmeği görmesi evleneceğine işârettir.

Rüyada geniş yufka ekmeği görmek, bol rızık ve uzun ömre işâret eder. Rüyada görülen yufka ekmeğinin tazesi, izzet ve şerefe; kurusu şer’e işârettir.

Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görmesi, bazı kere yol­culuğa, bazen de güç olan bir işi kolayca başarmasına ve çok rahat bir dünya geçimine işaret olarak yorumlanır. Yufka ekmeği görmek, küçük bir ti­carete işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında yufka ekmeği yedi­ğini görenin, rızkı bol, geçimi ferah olur.

Kendi yanında ayrı öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına yorumlanır.

Rüyada boynuna yufka ekmeği asıldığını görmek, ihtiyaç içinde olmak ve fakirliktir.

Bir yanıt yazın