Rüyada Ebem Kuşağı Görmek

Ebem kuşağını gören kimse, evlenir. Çünkü şairler kadınları ona benzetirler.

Kişinin rüyada ebem kuşağı gör­mesi, onun içinde bulunduğu korkudan ve diğer korkular­dan emin olacağına işaret olarak tabir olunmuştur. Bir kimsenin rüyada ebem kuşağı görmesi, bazı yoruma göre, rüya sahibi eğer bekarsa, evleneceğine işarettir.

Kişinin rüyada ebem kuşağını kırmızı olarak görmesi, o se­ne içinde kan akmasına veya rüya sahibinin yaralanıp kendisinden kan akmasından korkulacağına işarettir. Rüyada ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, o sene içinde kan akmasına işâret eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından kor­kulur.

Ebem kuşağını sarı renkte olduğunu rüyasında gören kişi­nin bu rüyası, onun hastalanacağına, yeşil bir renkte gör­mesi ise, kıtlıktan ve geçim sıkıntısından emin olacağına işaret eder denmiştir.

Rüyada ebem kuşağını tüm renkleriyle görmek, korkudan emin olmaya işârettir.Rüyada bekâr bir adamın ebem kuşağı görmesi, evlenmek ile tabir olunur.

Rüyada ebem kuşağını sağ tarafından gör­mek, hayra; sol tarafından görmek de, ucuz­luğa ve bolluğa işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada ebem kuşağını hem sağ hem de sol tarafında görmesi, ucuz­luğa ve bolluğa ve geçim hususunda genişliğe işâret eder. Zenginler için de, sıkıntının gitme­sine, ferah ve sürürün avdetine işârettir.

Bir yanıt yazın