Rüyada Dişlerin Düştüğünü Görmek

Rüyada bir kimsenin dişlerinin düşmesi akranlarından daha fazla ömrünün olmasına yorumlanır. Rüyada bütün dişlerinin düştüğünü ve onları eteğinde veya kucağında tuttuğunu gören kimsenin dişlerinin hepsi düşünceye kadar ömrü olur. Ve onun aile ve hane halkı çoğalır.

Bir kimse üst dişlerinin eline düştüğünü görse, eline mal geçer. Kucağına düştüğünü görse, erkek evladı olur. Yere düştüğünü görse müsibettir. Alt dişlerinin düştüğünü gören kimseye, keder ve üzüntü isabet eder.

Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimse borcunu öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder.

Bazı yorumcular, dişlerinin düştüğünü görmek, bazı dostlarına zarar gelmesine işaret eder derler.

On dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse çocuğundan yahut erkek veya kızkardeşinden istifade eder.

Bütün dişlerinin düştüğünü ve elinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır.

Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır.

Dişlerinin düştüğünü ve yemek yiyemediğini gören kimse, fakirleşir. Bir şahsın acısız ve müdahalesiz dişlerinin avucu içine düştüğünü görmesi, o dişlerin sayısınca eline geçmesine yorumlanır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Kişinin rü­yada dişlerinin düştüğünü görmesi, kendi akranlarından (yaşıtlarından) daha fazla ömrünün olduğuna (daha fazla yaşayacağına) işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve onları eteğinde veya kuca­ğında tuttuğunu gören kişinin bu rüyası, onun bütün dişlerinin bir tane bile kalmayıncaya kadar yaşayacağına ve böyle bir ömür süreceğine ve ailesinin artacağına işarettir.

Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve gözünden kay­bolduğunu gören kişinin, kendi yaşıtlarının öleceğine ve aile efradının hastalanacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında dişlerinde hiçbir ağrı olmadan hepsinin birbiri ardınca döküldüklerini (düştüklerini) görmek, bu rüyası onun (rüya sahibinin) amellerinin (ibadetlerinin) kabul edilmeyeceğine işarettir. Eğer bu düşen dişler ağrı ve sızlayarak düşmüş olursa, o zaman tabiri, rüya sahibinin, evinde bulunan bazı eşyanın gideceğine (zarar geleceğine) ve bu eşyanın elinden çıkacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Bir yanıt yazın