Rüyada Dişi Deve Görmek

Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimse, evlenir. Veya uzak bir yere yolculuk yapar. Yahut bir eve veya bir yere sahip olur.

Rüyada dişi deve sağdığını gören kimseye, bir kadın tarafından helal bir mal isabet eder.

Devesinin yanından çıkıp gittiğini veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse, hanımından ayrılır.

Rüyada bir dişi deve satın aldığını gören kimse, kendisine sevk edilecek şeyde makam ve rütbeye erişir.

Rüyada bir dişi deveye sahip olduğunu gören kimse, evlenir. Veya uzak bir yere yolculuk yapar. Yahut bir eve veya bir yere sahip olur.

Devesinin yanından çıkıp gittiğini veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse, hanımından ayrılır.

Rüyada bir dişi deve satın aldığını gören kimse, kendisine sevk edilecek şeyde makam ve rütbeye erişir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Rüyada dişi deve gör­mek, kadındır. Kadına işareti temsil eder demiştir Nablusi.

Rüyasında dişi bir deveye bindiğini görmek, bir kadınla ev­lenip hem sohbet olmaya işaret olarak yorumlanır.

Kişinin rüyada bir dişi deve boğazladığını (kestiğini) görme­si, rüya sahibi yaptığı bir işten pişman olacağına ve bu sebepten kendisine bir musibet, bir bela geleceğine işarettir.

Rüyasında kişinin kendisine ait bir dişi devesi olduğunu gör­mesi, onun evleneceğine veyahut bir ev ya da bir mülk ala­cağına işaret olarak yorumlanmıştır.

İmam-ı Nablusi’nin devamla kaydettiğine göre: Rüyada görülen dişi deve, şerefli ve asaletli, nimet ve bereket sahibesi bir hanıma işaret etmekle birlikte, aynı zamanda mihnet ve meşakkatli, zorluk ve sıkıntılara sabreden (katlanan) ve tahammül eden iyi ve Saliha bir hanıma (ka­dına) da işaret eder. Bazen de rüyadaki görülen dişi deve, gelecek bir şeye işaret eder.

Alem-i manada (uyku aleminde yani rüyada) bir kişinin, dişi devenin sütünü cami, mescit içinde veya sofra üzerinde ya da geniş bir yerde yerlere akıtıldığını görmesi, o sene­nin bolluk içinde geçeceğine ve bereketli bir sene görüle­ceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır imam-ı Nablusi.

Bazı yorumculara göre: Rüyada kişinin, dişi bir devenin sütünü sağdığını görmesi, onun bir kadın sayesinde helal bir mala kavuşacağına işarettir. Eğer deveden süt yerine kan ve irin gibi şeyler sağdığını memeden çıktığını görür­se, bu elde edeceği mal, haram bir mal olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Dişi Deveyi Sağdığını Görmek

Bir kimse rüyasında dişi bir deve sağdığını görse, rüya sahi­bi kimse, iyi ve her yönüyle mükemmel bir kadınla evle­neceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bu rüyayı gö­ren eğer evli bir kimse ise, onun bir erkek çocuğu olur.

Rüyada görülen dişi deve kadındır. Rüyada dişi deve sağdığını gören kimseye, bir kadın tarafından helal bir mal isabet eder.

Bir yanıt yazın