Rüyada Dilenci Görmek

Rüyada dilenci görmek, öğrenciye delalet eder. Eğer rüyada dilenciye istediği şey verilse, öğrenciye de istediği bilgi verilecek manasına gelir.. Bir kimse, malının dilenciler tarafından alındığını görse, işinde çok büyük zarara uğrar ve bu rüya çalışanlarından bazılarının öleceğine işaret eder. Dilencilerin rüya sahibinin evine geldiklerini ve evinden bir şeyler aldıklarını görmek, çok büyük zarar ve ziyan anlamına gelir.

Rüyada görülen dilenci, ilim öğrenen öğrenciye eğer istediği şey kendisine verildiyse talep ettiği ilme kavuşmasına işarettir. Dilenciler, üzüntü ve sıkıntıya, kendisi için oluşacak fikre yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada birtakım dilencilerin kendi malından aldıklarını görmesi, zarara yorumlanır. Bir bölüm dilencinin kendi bulunduğu yere gitmeleri, evinde meydana gelecek dağılma ve perişanlığa yorumlanır. Evinde bulunan eşyalardan bir şey aldılarsa, bu rüya büyük zarara yorumlanır. Dilenci, öğrenen; dilenilen kimse de, alimdir.

Rüyada dilenci görmek, işlerinizde gevşek dav­randığınız ve tembel olduğunuz, dilenciye ekmek vermek, ikiyüz­lülük işaretidir. Dilenciye su vermek, sözlerinizden zarar görmeye işaret eder. Dilenciyi kapıdan koymak fena bir iş yapacağınıza, di­lenciyi dövmek sıkıntıya düşüp yardıma muhtaç olmaya, kendini dilenci olarak görmek, zengin olmaya işaret eder. Dilenciyi evde görmek, iş hayatında şansınızın açıldığına işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında kendisinin dilendiğini ve kendi­ne para veya bir şeyler verildiğini görürse, bu rüyası, ha­yırlıdır. Eline bir menfaat geçeceğine işarettir. Dilendiği halde kendisine bir şeyler verilmediğini görse, bu rüyası, iyi değildir. Onun, üzüntüye ve sıkıntıya veya zarara uğrayacağına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada dilenci görmek, ilim tahsil eden (ilim öğrenen) talebeye (öğrenciye) işarettir. Eğer istediği (dilediği) şey kendisine verildiğini (rüyada) gördüyse, talep ettiği (öğrenmek istediği) ilme kavuşmasına o ilmi tahsil edeceğine (öğreneceğine) işarettir.

Rüyasında dilenciden bir şey aldığını gören kişinin bu rüyası onun bir sıkıntıya veya bir zarara uğrayacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada temiz yüzlü dilenci görmesi, ilim öğrenen talebeye, hayrı dileme­ye, eğer istenen şey kendisine verildiyse talep ettiği ilme nâil olmasına işârettir.

Rüyada alçak gönüllü ve mütevazı bir di­lenci görmek, kurtuluş ve zafere işâret eder.

Rüyada pejmürde kılıklı dilenci görmek, Pişman olunacak işlere işâret eder.

Bazen de dilenci görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya, kendisi için arız olacak fakirliğe işârettir.

Bazı kere de rüyada dilenci görmek, tem­belliğe işârettir.

Bir adamın rüyada birtakım dilencilerin kendi malından aldıklarını görmesi, zarara ve büyük şiddete işâret eder.

Bir yanıt yazın