Rüyada Çöplük Görmek

Rüyada çöplük görmek mala ve zenginliğe işaret ola­rak tabir olunur. Kendisinde korku olan her şeyden kendi kendini korkutan vesveseli bir kimse, rüyasında bir çöp­lük görse, içinde bulunduğu bu korkulu durumdan kurtu­lur veya kurtulacağına işarettir.

Hasta olan ve ölümden korkan bir kişi, rüyasında kendisi­ni bir çöplükte olduğunu veya çöplüğü satın aldığını ve­yahut evinin içine çöp doldurup çöplük yaptığını görse, bu rüyası onun hastalığından şifa bulacağına ve ölüm korku­sundan kurtulacağına işaret olarak tabir olunur. Hasta olan bir kimsenin rüyada çöplükte olduğunu veya çöplüğü satın aldığını yahut miras olarak eline çöplüğün geçtiğini görmesi ya da evini içinde oturulmayacak derecede pislik içinde görmesi, o kimsenin hastalığın­dan sıhhat bulup kurtulmasına işârettir.

Rüyasında kendisini büyük bir çöplükte olduğunu gören kişi, dünya malı toplamaya başlayacağına, eğer fakirse, zengin olacağına veya bir mirasa konarak servet sahibi olacağına, eğer bekarsa, evleneceğine, eğer bunların hiçbi­ri olmazsa, bu rüyası onun dükkanına işaretle tabir edilir.

Rüyasında çöplük üzerinde çıplak olduğunu gören kişi, maaşlı bir eleman olarak çalışıyorsa, işini kaybeder, işin­den atılır, eğer hasta ise, ölür, zengin ise, fakirleşir şeklin­de yorumlanır. Yani kendisini çıplak olarak çöplükte gör­mek hayra yorumlanmaz demek olur.

Rüyada çöplük görmek, dünya malına işârettir.

Bazen bir kimsenin rüyasında çöplük gör­mesi, onun han ve dükkanına işârettir.

Fakir bir kimsenin çöplükte olduğunu gör­mesi, zengin olmasına veya bir mirasa kavuş­masına işârettir.

Zengin olan birisinin çöplük üzerinde çıp­lak olduğunu görmesi, fakirleşeceğine işârettir.

Bekâr bir kimsenin çöplükte olduğunu görmesi, evlenmesine işârettir.

Hâkimliğe ehil bir kimsenin rüyada çöplük görmesi, hâkim olmasına işârettir.

Bazen çöplük görmek, hâkim için emin bir şahsın evine; devlet reisi için de hâzineye işârettir.

Bir valinin veya devlet memurunun çöplük üzerinde çıplak olduğunu görmesi, vazifesin­den alınmasına işârettir.

Rüyada çöplük görmek, mala yorumlanır. Bir kimse çöplükte olduğunu görse veya çöplüğü satın alsa yahut miras olarak eline geçse ya da evini içinde oturulmayacak derecede pislik içinde görse ve o kimse de hasta veya helak olacağından korkuyorsa kurtulur. Yahut da dünya malını toplamaya başlar. Eğer bu rüyayı gören fakirse, zengin olur veya bir mirasa kavuşur. Eğer bekârsa evlenir.

Bir yanıt yazın