Rüyada Delikanlı Görmek

Rüyasında genç ve yiğit bir delikanlı gören kimse­nin bu rüyası, düşmana veya düşmanlara galip (üstün) ge­leceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada delikanlı bir genci görmek, iyi bir haber, sevinçli bir habere işarettir, şeklinde de yorumlanır.

Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek, düşmanı yenmeye yorumlanır.

Delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere, onları yenmeye ve onlardan intikam almaya yorumlanır. Bazen ihtiyaçların bitmesine yorumlanır.

Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer. Bir kimse rüyada genç bir oğlanla oynaştığını veya ondan istediğini görse, o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.

Ebu Said-il Vaiz’in yorumu:

Rüyada delikanlı görmek, düşmana işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyada gö­rülen delikanlı beyaz tenli biri ise, gizli bir düşmana işa­rettir. Esmer (siyah) tenli biri ise, zengin bir düşmana işa­rettir. Sarı tenli ise, ihtiyar bir düşmana işarettir. Rüyada görülen delikanlı beyaz ise, gizli düşmana; esmer ise zengin düşmana; sarı ise ihtiyar ve yaşlı düşmana işâret eder. Esmer delikanlı acı ve kedere işa­rettir.

Rüyasında bir delikanlının arkasından gittiğini gören kişi­nin bu rüyası onun düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada bir delikanlının arkasından gittiğini görmek, düşmana galip gelmek ile tabir olunur.

Bazı rüya yorumcuları arasında rüyasında (delikanlı oldu­ğunu görmek) rüyasının tabir ve yorumunda görüş ve yo­rum ayrılığı vardır.

Bazılarının yorumuna göre: Rüyada kendisini delikanlı ol­muş görmek, rüya sahibi sevinç ve feraha kavuşur şeklin­de yorumlamışlardır. Bazıları ise: Bu rüyayı, rüya sahibi, dininde ve dünya işlerinde büyük eksikliklerle karşılaşır şeklinde yorumlamıştır. Bazı yorumcular da, bu rüya rüyayı gören kişinin ölümüne işaret eder demişlerdir. Bazen de, bu rüya, sahibi, hırs ve tamahkarlığı, istek ve arzuları­nın gereksizliği yüzünden yakın dostları kendisine düş­man olacağına işaret eder.

Diğer bazı yorumculara göre: Rüyada güler yüzlü, orta boylu, uyumlu ve itaatkar (saygılı) bir delikanlı görmek, maksat ve arzuya ermeye ve sevinmeye işarettir şeklinde yorumlanır. Başka bir yoruma göre ise, candan ve gönül­den sevinilecek bir haberdir denmiştir. Ancak bazı yorumcular, bu rüya düşmana işarettir demişlerdir. Eğer rüyada görülen delikanlı çirkin ise, o zaman yorum, mutlaka düş­mana işaret eder denmiştir. Çirkin yüzlü delikanlı görmek düşman, gam ve kedere işarettir. Birtakım yorumcular ise, çir­kin görünüşlü ve kaba saba kıyafetli delikanlıyı görmek, üzüntü ve kedere işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyasında genç ve yiğit bir delikanlı görmek, düşmana galip (üstün) gelmeye işarettir.

Rüyasında bir delikanlı gören kişinin bu rüyası, anarşist ve zalim, saldırgan kimselere galip (üstün) gelmeye ve on­lardan intikam almaya işarettir. Bazen de ihtiyaçların bit­mesine işaretle tabir olunur demiştir Nablusi.

Rüyada yakışıklı bir delikanlı görmek, iyi bir haber alıp sevinmeye yorumlanır. Yabancı delikanlı görmek, bir düşmanınız olduğuna, ihtiyat­lı bulunmak gerektiğine. Delikanlı zayıf olursa düşmanınız da az­dır, delikanlı şişman olursa düşmanınızda zengin bir kimsedir. Sarışın delikanlı hastalığa işarettir. Delikanlıyı takip etmek yaptığınız teşebbüste başarılı olunacağına, delikanlıyı sevmek sevda yüzü za­rar göreceğinize, delikanlıyı öpmek şüphe altında kalmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada güzel yüzlü bir deli­kanlı görmesi, sürür ve sevince işâret eder.

Rüyada genç ve yiğit bir delikanlı görmek, hayırlı nasibe, hayırlı insana, düşman üzerine galip gelmeye ve ihtiyaçların giderilmesine işârettir.

Bazen delikanlı görmek, anarşistlere, zâlim kimselere galip gelmeye ve onlardan intikam almaya işâret eder.

Bazen de delikanlı görmek, akılsızlık yap­maya, acemice davranmaya işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen delikanlı, dolunaylı bir gecede açık havada gezinmeye işârettir.

Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını görmek, hileli ve mahzurlu işlere yeltenmeye işâret eder.

Yine rüyada delikanlı görmek, düşmana işâret eder.

Bir genç rüyada güzel bitmiş bir ekin gör­se, tüylerinin bitmesine işârettir.

Bir delikanlının tenha ve korkulu bir yerde bitki, çalı ve ağaç gibi şeyler görmesi onda bitecek saç ve sakalın insanları ürküteceğine işâret eder.

Bir yanıt yazın