Skip to Content

Rüyada Cübbe Görmek

Rüyasında cübbe giydiğini ve cübbenin üzerinde oldu­ğunu gören kimse, eğer bekar ise evleneceği kadına işarettir. Cübbe boyalı bir cübbe olursa, bu kadının çocuk doğu­ran ve kocasını seven bir kadın olacağına işarettir.

Rüyada görülen cübbe uzun bir ömür süreceğinize de işa­retle tabir olunur.

Rüyada cübbe giydiğini görmek, zenginlik, zengin olacağı­na işaretle tabir olunur.

Rüyada cübbe görmek, makam, şeref, itibar, ilim, servet, kazanç ve hayır ile yorumlanır. Cübbe almak, layık ise me­mur olmaya, şeref ve itibarınızın artmasına, kazanca ve hayır gö­receğine işarettir. Cübbe satmak, vermek, şeref ve itibarının zede­lenmesine, kazancın azalmasına işarettir. Cübbeyi arkasından çı­karmak memur ise istifa edeceğine, kendi eliyle şeref, ve itibarını bozacağına, kendi zararına sebep olacağına işarettir.

Rüyada bir kişi, üzerinde cübbe olduğunu görürse, evleneceği bir kadına yorumlanır.

Rüyada görülen cübbe boyanmış ve renkli olursa, evleneceği kadının doğuran ve seven iyi bir kadın olduğuna işâret eder.

Rüyada görülen cübbenin yüzünün pa­muktan olması, dinin güzelliğine yorulur.

Bazen rüyada görülen cübbe, uzun ömre işâret eder.

Bazen de cübbe, zenginliğe işâret eder.

Rüyada yazın cübbe giymek, borç, hastalık vs. gibi hususlardan dolayı üzüntü ve kedere yahut kadın için meydana gelen sıkıntı ve şid­dete işâret eder.

Kışın cübbe gjymek, zenginliğe ve mutlu­luğa, sevinç ve neşeye delâlet eder.