Skip to Content

Rüyada Çörek Görmek

Rüyada çörek görmek ve yemek, evinize kısmetli, uğurlu bir kimsenin geleceğine ve bu kimseden faydala­nacağınıza işarettir. Rüyasında çörek yediğini gören kişi, büyük bir nimete erer şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada çörek yemek, evinize kısmetli bir kimse­nin geleceğine ve sizin bundan memnun kalacağınıza işaret eder.

Rüyada çörek görmek, nimet ve menfaate işaretle yorum­lanır. Rüyada görülen çörek, kısmete işaret eder denmiş­tir. Rüyada görülen çörek, yağ ve yumurta ile yapılmışsa, işaret ettiği hayır daha fazladır, yorumu daha güzeldir denmiştir. Rüyada görülmüş olan çörek, sert ve kuru olmayıp da yumuşak bir durumda ise, zahmet ve meşakkatsiz, kolayca kazanılıp elde edilecek bir nimete işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyada görü­len çörek, kuru ve sert olduğu dikkati çekerse, yorumu zahmet ve zorlukla çekerek elde edilen nimet ve rızka işa­retle tabir olunur denmiştir.

Rüyasında çörek pişirdiğini görmek, kazancını daha da arttırmak niyetiyle yeni bir işe daha atılmaya işarettir.

Rüyada yağsız çörek görmek, malın azlığına, az mala işa­ret eder şeklinde tabir olunur. Tabiidir ki, çok mal çok ni­met, az mal da az nimet demektir.

Rüyada yağlı bir çörek görmek, malın çokluğuna, çok mala işaret eder.

Rüyada görülen çörek, az bir kazanca işâret eder.

Bazen rüyada çörek görmek, nîmet ve menfaate işâret eder.

İçine yağ ve yumurta konulan çörek, kolay­lıkla elde edilen nîmete; kuru ve katı olan çö­rek, meşakkatle kazanılan nîmete işâret eder.

Rüyada tek çörek görmek, bir evlada işâret eder.

Rüyada çöreği parçaladığını görmek, bir cemaatin arasını açmaya ve bozmaya işârettir.

Haluk

Thursday 25th of July 2019

Rüyada harabe bir inşaattayım yanımda tanıdığım başkaları da var. yerlerde moloz yığınları çer çöp gördüm. Tabağımda yağlı bir çörek var, fakat tam yiyecekken yere düşüp yuvarlanarak yerlerdeki moloz yığınlarına kadar gidiyor, çevremdekilerden çekinerek, çöreği molozların arasından bulup parçalanmış bir halde tekrar alıp yemeğe çalışıyorum. Fakat hatırlayamadığım aynı türden başka aksilikler nedeniyle bir türlü o çöreği yiyemedim.