Rüyada Çizme Görmek

Rüyada çizme görmek, bir seyahat, bir sefer için yolcu­luğa işaret ettiği gibi, zahmet ve zorluğa da işaret eder şeklinde yorumlanır. Bu işaretlere göre, bir kimse rüyasında bir çizme görse veya ayağına çizme giydiğini görse, bu onun, mutlak bir yolculuğa çıkacağına işaret eder. Bu yol­culuk, bir gezi, bir seyahat, herhangi bir iş için sefere çık­mak da dahildir. Yorum aynıdır.

Rüyada çizme görmek, bazen de evliliğe işarettir. Bekar bir kimse, böyle bir rüya görse, bu onun pek yakında evlene­ceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada çizme görmek, bazen de makam ve mevkii yükselmesine işarettir. Bu rüyayı görenin mevki ve maka­mının yükseleceğine işarettir.

Rüyada siyah renkli bir çizme görmek, hayra ve iyiliğe işa­rettir. Rüyada görülen sarı ve kahverengi rengindeki çiz­me iyi değildir. Bu rüya üzüntü ve kedere işaret eder den­miştir. (Geniş yorum için ayakkabı maddesine bakınız.)

Rüyada çizme görmek, kadın ve erkek için evlen­meye ve yolculuğa çıkmaya işaret olarak yorumlanır. Çizme giy­mek çizmenin konçu uzun ve kalın ise yokluluğa, kısa konçlu ve ince ise evliliğe işarettir.

Rüyada çizme görmek, hanıma veya ineğe yahut yolculuğa ya da rütbeye işârettir.

Bir adamın rüyada çizme görmesi, yolcu­luğa veya yüksek bir rütbeye işârettir.

Bekâr birisinin rüyada çizme görmesi, ev­lenmesine işârettir.

Hanıma veya ineğe yahut yolculuğa ya da rütbeye yorumlanır.

Bir yanıt yazın