Rüyada Bel Kemiği Görmek

Rüyada bel kemiği görmek, kendisine sonsuz iti­mat edilen, güvenilen bir adama işaret eder. Bazen de ev­lenmeye ve bir erkek çocuğa sahip olmaya işarettir.

Rüyasında belinde çok ağrı ve sancısı bulunduğunu ve bel kemiğinin demirden olduğunu görmek, rüya sahibinin be­linin ağrısının kesilip geçeceğine işarettir.

Bel kemiği kişinin işlerini ayakta tutan bir adama işarettir. Onda meydana gelecek veya ortaya çıkacak olum­suzluklar görmek, güvendiği ve bel bağladığı, itimat ettiği adamda ortaya çıkacak bir arızaya işaret eder.

Rüyada bir insanın bel kemiğini görmek, kendisine fazlaca itimat edilecek bir adama işâret eder.

Bir kimsenin rüyada belinde hastalığı ve ağrı bulunduğunu ve belkemiğinin demirden olduğunu görmesi, o kimsenin belinin ağrısı­nın kesilmesine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada bel kemiği gör­mesi, o kimsenin işlerini ayakta tutan birisine işâret eder.

Rüyada bel kemiğinde meydana gelecek arıza, itimat edilen şahısta meydana gelecek bir aksaklığa işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bel kemiği gör­mesi, evleneceğine işâret eder.

Evli bir kimsenin rüyada bel kemiği görme­si, bir erkek evladı olacağına işâret eder.

Bir yanıt yazın