Rüyada Çivi Görmek

Rüyada çivi görmek, karakterinize aleni tecavüz veya dedikodu olacağına, şöhret ve itibarınızın biraz sarsılacağına ve iş hayatınızda zor durumlara düşeceğinize işarettir. Çivi çakmak evi­nize faydası dokunacak bir misafirin geleceğine işarettir. Çivi çı­karmak bir işte başarı fakat bir çok şeyde de boş yere zahmet ve yorgunluğa işarettir. Eğilmiş çivi iftiraya uğrayacağınıza ve düşmana işarettir.

Rüyada çivi görmek, çeşitli şekillerde tabir olunmuştur. Rüyada tahtadan yapılmış bir çivi görmek, ikiyüzlü (müna­fık) bir dosta veya huysuz bir evlada işaretle yorumlanır. Rüyada ağaca bir çivi çaktığını görmek, doğruluğa veya evliliğe ve murada ermeye işarettir şeklinde yorumlanır.

Cafer-i Sadık (r.a)’nın yorumu:

Rüyada çivi görmek, dört ci­hetle tabir olunur şeklinde yorumlamıştır:

Erkek kardeşe işaretle,

Evlada işaretle,

Sadık bir dosta işaretle,

İzdivaç, evlenmeye işaretle tabirdir demiştir.

Ebu Saidil Vaiz’in yorumu:

Rüyada çivi görmek, devlet başkanına veya devletin en üst amirlerinden birine işaret­le tabir olunur demiştir.

Diğer bazı yorumculara göre ise: Rüyasında çivi bulduğu­nu görmek, rüya sahibinin bir kardeşine kavuşacağına ya da kardeşinin yerini tutacak her konuda iyi bir arkadaş, iyi bir dost bulacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Cafer-i Sadık’ın yorumunda da buna işaret vardır.

Rüyasında bir duvara çivi çaktığını görmek, büyük bir zata bağlanmaya veya kardeşleriyle beraber olmaya, (bir evde, bir yerde değilse de) birlikte ve beraberlikte her an mümkün bir durumda olacağına işaret olarak tabir olunur.

Cabir-i Mağribi’nin yorumu:

Rüyasında dökmeden veya demirden (başka bir tabirde bakırda var) yapılmış çivi gör­mek, iyi değildir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin işlerinin ters gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen çivi, eğer ağaç veya kemikten yapılmış ise, kuvvetliliğe, iyi hal ve güzel işlere işaretle tabir edilmiştir.

Rüyasında elinde bulunan demir çiviyi yere çaktığını gören kişinin bu rüyası, kendisinin bir oğlu olacağına işaret eder ki, bu oğul, ya ilim ve hikmet tahsil ederek ünlü büyük adam olur ya da alimleri ve hikmet sahibi ulemayı sever, onların sohbetinde bulunur şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada çivi görmek, devlet başkanına işârettir.

Bazen rüyada çivi görmek, ordu, asker, yardımcı ve sayısı belli paralara işârettir.

Bazen de rüyada çivi görmek, halkın işle­rine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyasında bir şeye çivi çaktığını görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada çivi görmesi, din ve dünya şereflerinden sabır ve sebata işâret eder.

Rüyada görülen çivi, fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da işârettir.

Rüyada çok çiviyi bir arada görmek, kuvvet ve menfaate işârettir.

Bazen rüyada çivileri görmek, öfke ve kız­gınlığını gidermeye işâret eder.

Rüyada çivi görmek, emir veya halifedir. Çivi, halkın işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama yorumlanır. Çivi evlenmeye yorumlanır.

Bir yanıt yazın