Rüyada Cilt Görmek

İnsanın rüyada gördüğü cilt derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır. Derisinin yüzüldüğünü gören kimse, hasta ise ölür. Sıhhatli ise fakirleşir ve rüs- vay olur. Rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, rüya sahibinin ve imanın kuvvetli olmasına yorumlanır. Eğer kendi cesedinin yılan cesedi gibi olduğunu görse, düşmanlığından gizleyip sakladığı şeyi açıklar. Koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızıklı bir çocuğu olur ve kendisi de bu çocuk sayesinde bol geçime kavuşur.

Bazen cilt, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye yorumlanır.

Bir kimse rüyada derisinin güzel olduğunu görse, hayra, rahata ve hastalıklardan kurtulmaya yorumlanır.

Ölen kimsenin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kimsenin cennet nimetlerine kavuşacağına yorumlanır. Derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise ölünün azapta olmasına yorumlanır. Rüyada vücudunun siyah olduğunu gören kimsenin dinini terk edenlerin büyüklerinden olduğuna yorumlanır.

Bazı yorumcular, hayvan derileri, onlara sahip olanlar için evdir, dediler. Bir alimin derisinin yüzülüp çıkarılması, ilmin terk edip unutamayacağına yorumlanır. Bir kimse şairin derisini yüzdüğünü görse, o şairin şiirinden hırsızlık yapar.

Rüyada kitap ciltlediğini görmek, hayırlı ve doğruluk işa­reti olarak görülmüş ve yorumlanmıştır.

Rüyada cilt görmek ise, devlet dairelerinde işlerinizin yo­lunda gideceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada yeşil cilt görmek, ölmüşlerinizin sizden dua bekli­yor olduğuna yorulur.

Rüyada beyaz ciltli bir cilt görülse, nikaha ve evliliğe işarettir.

Açık bir cilt görmek, geleceğinizin açık olacağına işaretle yorumlanır. Çünkü cilt görmek gizlilik işaretidir. Ciltli bir kitabı açmak; açıklık, meydana çıkmakla, kapalı görmek; kapalı ve gizlilik ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyasında gördüğü cilt ve derisi, o kimsenin ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı mala işâret eder.

Bazen rüyada cilt görmek, sabır ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye yorumlanır.

Bir kişinin rüyasında cildinin güzel ve semiz olduğunu görmesi, yüceliğe, şan ve şerefe, düşmanlar üzerine galip gelmeye işâret eder.

Rüyada cildinin güzel olduğunu görmek, hayra, rahata ve hastalıklardan kurtulmaya da yorumlanır.

Rüyada derisinin yüzüldüğünü görmek, gören kişi için hasta ise üzüntü ve kedere; sıhhatli ise fakirliğe işâret eder.

Bazen de rüyada derinin yüzülmesi, hama­ma girerken gömleğin çıkarılmasına işâret eder.

Rüyada bir âlimin derisininyüzülüp çıkarıl­dığını görmek, o zâtın ilmini terk edip unut­masına işârettir.

Ölen birinin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kişinin cennet nîmetlerine kavuşacağına yorulur.

Ölen birinin rüyada derisinin kalın ya da siyah olduğunun görülmesi ise, ölü kişinin azapta olmasına yorumlanır.

Rüyada vücudunun siyah olduğunu gör­mek, rüya sahibinin dinini terk edenlerin bü­yüklerinden olduğuna yorumlanır.

Cilt rengi siyah olan kimsenin, rüyada cilt renginin beyaz olduğunu görmesi, vücutça za­yıflamaya, zillet ve sıkıntıya düşmeye işâret eder.

Rüyada cildinin veya yüzünün kızardığını görmek, zillet ve sıkıntı ile tabir olunur ve o kimsenin üzüntü ve kederinin uzun olacağına işâret eder.

Rüyada cilt renginin sarılığı, hastalığa işâret eder.

Rüyada bedenini sağlam ve şişman gör­mek, rüya sahibi kişinin imanının kuvvetli ol­masına yorumlanır.

Bir yanıt yazın