Rüyada Çay (Dere) Görmek

Rüyasında bir kimse, bir çay veya dere kenarında oturduğunu ve su ile oynadığını görse, bu kimsenin evin­de bolluk ve bereket olacağına veya evli ise bir erkek çocu­ğu olacağına veya bekar ise, evleneceğine işaret eder.

Bir kimse, rüyasında derenin (çayın) normal bir durumda aktığını görse, bu rüya, rüyayı gören kişinin işlerinin yo­lunda gittiğine, muradının gerçekleşeceğine ya da bir se­fere (yolculuğa) çıkacağına işarettir.

  • Rüyasında çayın (derenin) temiz ve berrak akmakta olduğu­nu görmek, rüya sahibi kişinin, bir servete ve bolluğa ere­ceğine işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyasında çayın kendi evine döküldüğünü (aktığını) görmek de, yine bolluk ve mutluluk işareti olarak yorumlanır.
  • Rüyasında çayın evinden çıkıp dışarıya aktığını görmek, evin­den bir kişinin ayrılacağına ve selamete ereceğine işarettir.
  • Rüyasında suyu tatlı ve temiz olan bir çay görmek, geçimde ve rızıkta bolluk ve halinde, durumunda düzelmek ve iyi­liğe kavuşmak şeklinde yorumlanır. Tatlı ve temiz çayın suyundan içtiğini görmek de aynı şekilde yorumlanır.
  • Rüyasında gördüğü çayın (derenin) belli bir yerde olduğunu görmek, o yerden faydalanıp yarar elde etmek veya o yere memur olmak şeklinde yorumlanır.

Bir çay kenarında oturduğunu ve su ile oynadığını görmek, evinde rızkında bolluk ve bereket olacağına işârettir.

Bekâr olan birisinin bir çay kenarında otur­duğunu görmesi, evleneceğine işârettir.

Evli olan birisinin bir çay kenarında otur­duğunu görmesi, bir erkek çocuğu doğacağı­na işârettir.

Bir yanıt yazın