Rüyada Boğazladığını Görmek

Rüyada birisinin boğazlandığını gör­mek, boğazlanandan daima kaçmak gerektiğine işarettir. Çünkü kö­tülük geleceğine işarettir. Kendi kendini boğazlamak uygunsuz iş görmeye yorumlanır. Birisini boğazlamak,boğazlandığını gördüğü adama fenalık edecek demektir. Bir kadını boğazlama, boğazladığı kadınla cinsel ilişkide bulunma­ya işarettir.

Rüyasında bir kişiyi boğazladığını görmek, rüyayı görenin, boğazladığı kişiye zulmedeceğine, onun hakkını gasp ederek haksızlık edeceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada bir şeyi boğazlamak, bazen evliliğe işarettir.

Rüyasında akrabasından birini boğazladığını ve kendisin­den kan çıkmadığını gören kişi, akrabasından uzaklaşaca­ğına, akrabalık bağlarını hiçe sayacağına ve akrabalık hak­larını çiğneyeceğine işaret eder.

Rüyasında boğazlanmış bir adam veya bir grup görmek, onların dalalete düştüklerine, din yolundan sapıttıklarına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kendisini boğazladığını gören kişi, hanımıyla haram bir fiil (iş) işleyeceğine işarettir.

Rüyasında anne ve babasından birini veya evladını boğazla­dığını ve boğazlayıp kestiği halde kan çıkmadığını gören kişi, bu kişilerle arasının iyi olacağına ve eğer kan çıkmış olduğunu görürse, rüya sahibi, anne ve babasına asi olur veya asi olacağına veyahut da evladı kendisine (rüya sahibine) asi olur şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir kadını boğazladığını gören kişi, o kadına yakın olacağına işarettir. Rüyasında dişi bir hayvanı boğazladığını gören kişi yine bir kadına yakın olur şeklinde tabir edilir.

Rüyasında erkek bir hayvanı ensesinden kesip boğazladığı­nı gören bir adam, livada (erkeklere cinsi sapıklık) eder şek­linde yorumlanır.

Rüyada baba veya annesini boğazladığını görmek, ebeveyne âsi olmaya işâret eder.

Rüyada kendisinin boğazlandığını görmek, işlerin ters gitmesine, bu kişinin Allah’a (c.c.) sığınmasına işâret eder.

Üzüntülü ve kederli bir kimsenin kendisi­nin rüyada boğazlandığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada boğazlamak, nikaha da işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Yine rüyada insanın insanı ve kesilmesi helal olmayan sair hayvanları boğazladığını görmek, onlara haksızlık yapmaya; bir kadını ensesinden boğazlamak meşru olmayan ilişki­ye; bir çocuğu boğazlamak onun rüştünü is­pat etmiş olmasına işâret eder.

Yine rüyada hayvanların dişilerinden birisi­ni boğazlamak, bir kadınla cinsi münasebette bulunmaya, yahut bir kızın bekâretini bozma­ya işârettir.

Rüyada bir çocuğu boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun ergenlik çağına gelmesine işâret eder.

Rüyada bir adamın veya bir milletin bo­ğazlanmış olarak görülmeleri, onların sapıklık içerisinde olduklarına işâret eder.

Rüyada kendi kendini boğazlamak, uygun­suz bir iş yapmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi kendini boğaz­ladığını görmesi, eğer boğazlanırken kan çıkarsa, zulme ve isyana; eğer kan çıkmazsa, yakın ve akrabalara iyilik etmeye ve onları zi­yaret etmeye işâret eder.

Rüyada akrabasından birini boğazladığını fakat kan çıkmadığını görmek, aralarında akra­balık bağının kesilmesine; eğer kan çıkarsa aralarında birbirlerine yardım ve iyilik etmeye işârettir.

Bekâr bir kadının rüyada kendisini devlet başkanının boğazladığını görmesi, o kadının bir erkekle evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mahremlerini boğaz­ladığını görmesi, o kimsenin, yakınlarını tanı­mayarak, onlarla olan münasebetini kesmesine işâret eder.

Rüyada aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek, onların o kişiden hayır ve fazilete ulaşmalarına işâret eder.

Yine rüyada en yakınlarının kendi etinden yediklerini görmek, onların rüya sahibinden hayır ve menfaate kavuşacaklarına delâlet eder.

Rüyada birini kestiğini görmek, rüya sahibi­nin kestiği kimseye zulmetmesine işâret eder.

Kendisinin boğazlandığını gören kimse Allah Tealâ’ya sığınsın. Bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görse, o kimse evlenir.

Bir kimsenin bir çocuğu boğazlanmış olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çağına gelmesine yorumlanır. Aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek onların o kimseden hayır ve fazilete nâil olmalarına yorumlanır.

Bir yanıt yazın